De senaste två dagarna har jag debatterat med Stefan Falk, professor i biologi vid Mittuniversitetet i Östersund. Han hävdade i en debattartikel i Sundsvalls Tidning att dödsfall från cannabisbruk gick att finna i en studie från 2014. En världsnyhet, då inget dödsfall hos människor ännu konstaterats från akut överdos av cannabis.

Jag känner till studien sedan innan. Det brittiska dödsintyget uppdaterades senare och överdos från cannabis ströks som trolig dödsorsak. Ingen kausalitet kunde någonsin fastställas, något som Stefan verkar ha missat.

Dödsorsaken är redan tydligt fastställd i studien Stefan hänvisar till: hjärtarytmi. Det studien talar om är huruvida det är möjligt hur cannabis skulle kunna utlösa oregelbunden hjärtverksamhet med bakgrund av att obduktionen inte kunnat fastställa någon dödsorsak. En teori studien inte lyckas påvisa några belägg för, annat än att väcka den teoretiska frågan.

DEA (USA:s byrå för drogavskaffning) konstaterade redan 1988 att en dödlig överdos från cannabis praktiskt taget är omöjlig. En slutsats även WebMD bekräftar. Likaså kommer American Scientist till samma slutsats. Även David Nutt (tidigare ordförande för Advisory Council on the Misuse of Drugs i Storbritannien) kom till samma slutsats. Det existerar inga dödsfall från akut överdos av cannabis.

Tyvärr Stefan, men du är inte först i världen med att finna evidens för cannabis dödlighet. Även om du gärna vill tro det.

Min personliga åsikt är att du driver politisk opinion med skräckpropaganda i viktiga hälsofrågor utan evidens.