efs asef afaes f

Cannabis är mycket energislukande. Mer än 1 procent av all el i US går till cannabisodling. Ett kilo cannabis ger 4500 kilo koldioxid. Oerhört stora mängder vatten går till cannabisodling. Bekämpningsmedel och gödning i stora mängder, vilket skadar naturen. Allt detta enligt forskare i US. Om du vill veta mer läs KNARK – en miljökatastrof. Där finns källhänvisning så att du och andra kan förkovra er.

Men Walter… vilken forskning visar att 1% av all el i USA går till inomhusodling av cannabis?

Dokumentet du konsekvent hänvisar till anger ingen sådan referens.

Kan konstatera att du inte orkade läsa rapporten.

Jag läste rapporten, vilken du själv varit med att producera, redan när du drev No Green Drugs-kampanjen på Twitter. Du hade väldigt svårt att besvara frågor där, och problemet verkar kvarstå.

Hänvisa mig istället till forskningen du talar om. För att citera rapporten du hänvisar till:

”Forskning visar att inomhusodling av marijuana i USA förbrukar ca 1% av all el i landet. Detta motsvarar hälften av all el som används i svenska hushåll.”

Vilken forskning?

Om du läser rapporten så hittar du alla källor. Tror inte det är svårt för dig. Den är skriven för högstadiet och heter KNARK – en miljökatastrof. Där hittar du alla källor och då kan du förkovra dig.

Jag läste rapporten, vilken du själv varit med att producera, redan när du drev No Green Drugs-kampanjen på Twitter. Du hade väldigt svårt att besvara frågor där, och problemet verkar kvarstå.

Hänvisa mig istället till forskningen du talar om. För att citera rapporten du hänvisar till:

”Forskning visar att inomhusodling av marijuana i USA förbrukar ca 1% av all el i landet. Detta motsvarar hälften av all el som används i svenska hushåll.”

Vilken forskning?

Om du läser rapporten så hittar du alla källor. Tror inte det är svårt för dig. Den är skriven för högstadiet och heter KNARK – en miljökatastrof. Där hittar du alla källor och då kan du förkovra dig.

Återigen… det räcker inte att hänvisa till belägg som ”forskning visar” tillsammans med en källförteckning som bara listar namnen på de organisationer och individer man använder som referenser.

Kan du hänvisa mig till den forskning som ger belägg för påståendet, eller kan klarar du inte av detta? Min åsikt är att du framstår som direkt oseriös.

Nu tystnar plötsligt Walter, som så många gånger förut. Efter ca 14 timmar skriver jag ännu en kommentar i ett försök att få svar.

Och som många gånger tidigare bemöts frågor kring rapportens slutsatser med tystnad, förutom hänvisningen till en påstådd källförteckning som inte nämner en enda studie.

Du får väl besvära dig med att läsa källorna själv. Dock tror jag inte att du tar till dig forskning som inte ingår i din världsbild.

Vilka källor? I dokumentet nämner man enbart stora organisationer och myndigheter.

Både ditt påstående och rapporten framstår ju som baserade på fantasier. Varför har du så otroligt svårt att kunna producera ett enda belägg Walter?

Om du orkar läsa rapporten och källorna kan du förbättra dina kunskaper om knark. Du klarar detta. Rapporten är skriven för högstadiet. Dom fattar.

Men Walter, läser du inte ens vad jag skriver?

Återigen; referenserna består enbart av en lista där ni nämner vilka organisationer, myndigheter och individer vars information ni utgått från. Inte vilka studier ni hänvisar till.

Du verkar inte kunna producera en enda studie som ger belägg, hänvisar till ”källor” du inte kan nämna och hävdar att högstadieelever fattar eftersom rapporten är riktad mot dem.

Drugnews är givetvis välkomna att radera länken, men här är originalrapporten i sin helhet: http://carnegieinst.se/wp…/uploads/2015/03/knarkmiljo.pdf

Det framgår ingenstans vilka studier ni hänvisar till.

Vad sysslar du med egentligen?

Du får fortsätta att leta om du är intresserad.

Trots att du själv producerade rapporten, klarar du alltså inte av att finna ett enda belägg gällande påståendet.

Det säger rätt mycket om rapportens kvalitet och det generella evidensunderlaget kring de påståenden ni presenterar.