Fråga Johan

Fråga Johan

Grubblar du över frågeställningar kopplade till narkotikapolitik, droger, cannabis eller livet i övrigt? Tveka inte att fråga mig.

Svaren publiceras på denna sida i den ordning de inkommer.

10 + 11 =

Svar

"Har du tips på forskningsrapporter gällande alkoholens skadeverkningar kontra cannabis? Både vid vanligt bruk och missbruk."

– Olle

Hej Olle!

Den forskning jag kan hänvisa dig till är:

Hur potentiell skadeverkan påverkas vid missbruk är en svår fråga att besvara. Ett drogmissbruk mellan två individer kan skilja på många punkter.

Exempelvis: hur drogen brukas, vilken mängd man tar, drogens renhet, omständigheter kring bruket, miljö, tid etc.