Lustigheter

Diverse lustigheter jag genom åren funnit inom drogdebatten.

Allan Rubin

Att ett bruk av hasch skulle leda till en tro på satan kan låta galet. Men i själva verket är det inom svensk narkotikadebatt ett inte helt ovanligt påstående.

Så sent som november 2016 noterade Rolf Bromme, ordförande i Nykterhetsrörelsens Samorganisation i Stockholm (NSO), att “Det finns kopplingar mellan hasch och satanism”. Detta uttalande gjorde han i en intervju med bakgrund av att Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV) dragit sig ur samarbetet kring ett seminarium med Allan Rubin.

Allan Rubin är i diverse sammanhang en lika välkänd som ökänd figur, bland annat genom sin artikel i Livets Ords tidning Magazinet. I decennier har han beskyllt rockmusik, dataspel, rollspel och droger för att hos ungdomar väcka ett intresse för det ockulta, göra dem mediala, vända dem till satanismen och utlösa oerhörda våldsdåd.

Hans vetenskapliga belägg har i stort sett alltid bestått av tidningsartiklar, vad han sett eller hört i media och genom att söka på valda ord i databaser.

Bara under de senaste två åren har diverse samarbeten med Allan skapat rubriker:

I Sverige såg vi Allan Rubin på teve senast 1989, i en debatt om hårdrock i programmet Svar Direkt med Siewert Öholm. Ett lika underhållande som oroväckande klipp, då Allans teorier kring satanism, våldsdåd och drogbruk fortfarande anses vara fullt gångbara argument i narkotikadebatten.

Så sent som november 2016 arrangerade lobby- och nykterhetsföreningarna RNS, NSO, AMD samt SIMON en föreläsning med Allan Rubin. Då var temat “När peace and love blir hate and war”, där Allan påstår sig hittat ett samband mellan haschmissbruk och “vansinnesdåden i Nice, Köpenhamn, Boston, Paris och stenkastarvåld i förorten”. Magasinet ACCENT hade då en person på plats:

Föreläsaren visar bilder på människor som han pekar ut som ”typiska flummare”. De ser ut ungefär som mina vänner gör. Sedan visar han skivomslag från några av mina favoritband och menar att de är inspirerade av snedtrippar. Föreläsningens budskap är att cannabis orsakar personlighetsförändringar som kan ta sig våldsamma uttryck. Uttryck som går att koppla inte bara till väletablerade subkulturer (som till exempel hårdrock, punkrock och meditationsutövande), utan också till vansinnesdåd och terrorism. Det är en kontroversiell idé, och än så länge saknar den vetenskapligt stöd.

2014 utgavs publikationen “Hundra haschrelaterade vansinnesdåd” av ECAD Sverige med utgivningsstöd av Svenska Carnegie Institutet. Den har även sålts och marknadsförts via anhörigföreningar som Anhöriga Mot Droger (AMD) och Föräldraföreningen Mot Narkotika (FMN).

I “Hundra haschrelaterade vansinnesdåd” har Allan Rubin via utformning á la löpsedel samlat våldsdåd han anser vara relaterade till ett bruk av hasch. Genom att på Internet söka efter exempelvis ord som “hasch / marijuana / cannabis” + “mord / yxa / misshandel” har Allan vaskat fram 100 artiklar mellan 2008 – 2014 från vilka vi antas dra våra egna slutsatser.

Samma år som publikationen släpptes arrangerade lobby- och nykterhetsföreningarna RNS, NBV, AMD, NSO en föreläsning där Allan fick tala fritt om boken. Innehållet i den föreläsningen kan ni läsa om på sid 11 i MHF Mälardalens “Ratta Rent” 2015.

ECAD Sverige skröt på Twitter om att skriften gjorts möjlig tack vare deras stöd. Idag är alla inlägg, tweets, texter och bilder som kopplar samman ECAD med Allan Rubin raderade.

ECAD:s enda existerande kommentar till kritiken kring samarbetet kom i slutet av 2016: “Allan Rubins skrift om haschrelaterade vansinnesdåd hade inte släppts igenom idag.

Svenska Carnegie Institutet har konsekvent vägrat kommentera sitt utgivningsstöd till publikationen.

ECAD-gate

Vintern 2015 bad jag på Twitter ECAD Sverige motivera sitt stöd till Allan Rubin. Kontroversen kring deras svar har i efterhand fått namnet ECAD-gate, och är anledningen till varför organisationen slutade föra dialog i sociala medier. ECAD stängde samma månad sin Facebook-grupp.

Anhöriga mot droger (AMD)

Anhörig-föreningar som AMD är intressanta att föra en dialog med. Under den polerade ytan döljer sig ett rotat förakt mot drogbrukare, vilket kantas av en ibland förvånande inställning i drogfrågor.

AMD påstår bland annat att: ungdomar ska övervakas dygnet runt i syfte att förhindra narkotikabruk beroendeproblematik är ett fritt val, att drogbruk är ett brott i nivå med våldtäkt, att drogbrukare inte förtjänar samma rättigheter till vård som “vi drogfria”, att elever som någon gång testat en illegal drog gjort ett “eget val” om de som effekt av ett drogtest blir avstängda från skolan, samt att cannabis är dödligt genom att referera till statistik i databasen Toxreg – vilken inte visar dödsorsak.

Lena Larsson är fd. förbundsordförande, numera vice förbundsordförande i AMD. Lars-Erik Larsson administrerar AMD:s webbplats. Karin Stenmarck Olsson är ledamot i AMD:s styrelse samt ordförande i AMD Täby.