Svenska Narkotikapolisföreningen (SNPF) försöker återigen skapa ett falskt narrativ

18 Januari 2019 skedde något speciellt. SNPF intygade via sin officiella Twitter-kanal att jag “i allra högsta grad” skulle vara del av legaliseringsrörelsen i Sverige.

SNPF och dess medarbetare har många gånger tidigare kallat mig ultraliberal, drogförespråkare, drogliberal, cannabisvän etc. Men detta var första gången de öppet vågat påstå att jag skulle vara en del av svensk legaliseringsrörelse.

Jag har dock aldrig uttryckt en önskan att vilja legalisera eller reglera någon idag känd substans. Däremot välkomnar jag en utredning kring vilka potentiellt positiva effekter kring minskad skadeverkan och dödlighet vi kunnat uppnå via en statlig kontroll av cannabis, vilket är något helt annat än att okritiskt vilja legalisera hanteringen kring en idag illegal substans.

Detta vet också SNPF om. Jag har nämligen förklarat det för dem många gånger tidigare.

Så med bakgrund av detta nya uttalande skickar jag ett mejl till SNPF och ber dem förklara hur de resonerar.

Hej!

Nyligen gick SNPF ut på Twitter och hävdade att jag “i högsta grad” skulle vara delaktig av en legaliseringsrörelse i Sverige.

Jag välkomnar SNPF att utveckla detta resonemang på det sätt ni finner passande. Om ni inte kan ge konkreta exempel på min påstådda tillhörighet ser jag fram emot er ursäkt.

Utgår från att ni återkommer snarast i detta ärende.


Med vänlig hälsning
Johan Svensson

Jag får svar från SNPF:s ordförande Lennart Karlsson måndagen därpå.

Hej Johan!

Utan att vara allt för insatt i alla aktuella replikskiften i föreningens sociala mediekanaler. Och med hänsyn taget till att det de senaste dagarna återigen varit högt tryck på våra kanaler varför det är omöjligt för mig att överblicka alla repliker, kommentarer och nyanser i dessa. Med detta sagt så beror det väl på vad man läser in i begreppet “legaliseringsrörelse”. Men att du, i din roll som tidigare drogpolitisk talesman för pp, varit med och verkat i riktning(rörelse) för en reglering/legalisering av cannabis är väl inte helt taget ur luften? Bland annat skrev du ju en debattartikel i ämnet för inte så lång tid sedan.

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/bKxrRd/att-legalisera-cannabis-skulle-visst-ge-effekt

Med vänliga hälsningar
SNPF
Genom ordföranden Lennart Karlsson

Hej igen!

Jag har åtskilliga gånger förklarat för såväl SNPF som dig personligen att jag inte vill legalisera någon idag illegal substans. Däremot välkomnar jag en utredning kring de positiva effekter vi kanske sett från en statlig reglering gällande minskad dödlighet och skadeverkan. Detta vet ni om sedan långt tidigare.

Ingenstans i min debattartikel uttrycker jag en vilja kring legaliseringen av cannabis. Jag bemöter dock de argument Sven-Olov presenterar.

Så hur SNPF med bakgrund av de punkter du lyfter lyckas nå slutsatsen att jag “i allra högsta grad” skulle vara del av legaliseringsrörelsen övergår mitt förstånd. Kanske åligger det SNPF att i sina officiella kanaler systematiskt klistra obekväma åsikter på individer bara för att det passar er?

Jag ser fram emot er förklaring kring detta. En ursäkt förstår givetvis även ni är på sin plats.


Med vänlig hälsning
Johan Svensson

Hej igen Johan. Det är svårt att tolka rubriken “att legalisera cannabis skulle visst ge effekt” som något annat än en tydlig signal att du och även det parti vilket du företräder/företrädde ser en legalisering som ett alternativ. Detta har ju även framskymtat i åtskilliga timmars diskussioner bland/hos såväl dig som partiföreträdare från pp. Detta genom att tydligt och öppet stödja bland annat AKC, Cannabiskrysset mfl. Alla har full rätt att driva den fråga och uppfattning man vill. Vi har en uppfattning och respekterar att andra har annan. Men jag känner att det här blir en diskussion om semantik.

I sak så kan inte jag läsa in något annat än det som är innebörden av din debattartikel. Du kräver en ursäkt. Men för att ge en ursäkt fodras väl ändå att något felaktigt har begåtts. Jag kan inte se att så har skett i det här fallet.

Med det sagt så önskar jag dig lycka till med framtida uppdrag!

Vänligen Lennart Karlsson

Hej igen!

Det är inte jag som sätter rubriken. Det är Aftonbladet. Oavsett så specificerar jag ju heller aldrig vilken effekten skulle vara. Men SNPF bedömer alltså hela debattartikelns innehåll baserat på rubriken? Det är ju nästan lika illa som när ni tidigare idag försökte smutskasta Carl Hart genom att återge enbart rubriken på studien där han ingår.

Om ni kan ge exempel på när jag “framskymtat” detta så tar jag tacksamt emot dessa. Återigen; jag vill inte legalisera någon idag illegal substans. Vad är det SNPF inte förstår i detta?

När har jag stött Facebookgruppen AKC? Du hittar ju på Lennart. Cannabiskrysset arbetade ju i början för en avkriminalisering av cannabis, inte en legalisering. Återigen presenterar du ett falskt narrativ.

Jag noterar att SNPF inte ser någon problematik i att ljuga kring andra individers åsikter i drogdebatten. Även när de i flera år tagit sig tid att förklara för er hur det egentligen ligger till. Det är högst anmärkningsvärt.


Med vänlig hälsning
Johan Svensson

Här avslutas dialogen, då Lennart aldrig svarar.

SNPF försöker alltså medvetet och via sina officiella kanaler far med osanning kring att jag skulle vara del av svensk legaliseringsrörelse. De enda belägg de kan presentera är:

1. Min tidigare roll som drogpolitisk talesperson i Piratpartiet. Trots att jag under hela denna period flera gånger förklarat mina åsikter för SNPF.

2. Rubriken på en debattartikel där jag aldrig uttrycker stöd för en legalisering.

3. “Diskussioner” de givetvis inte kan redogöra för, eller visa konkreta exempel.

4. Påståendet att jag stöder Facebookgruppen “Avkriminalisera cannabis”, utan att förklara vad som menas.

5. Att jag stödde kampanjen “Cannabiskrysset”. Det stämmer, när kampanjen enbart handlade om en avkriminalisering.

Detta är bara ännu ett exempel på det falska narrativ SNPF så ofta försöker skapa. Sakliga argument verkar inte längre existera inom lobbyorganisationen, som till 100% utgörs av individer från svenskt rättsväsende och ansvarar för en stor del av polisens utbildning i narkotikaområdet.

Kan vi ens lita på vad SNPF säger?