Nedan listar jag fyra tänkbara uppslag att arbeta vidare kring. Observera att detta är en mycket liten del av allt det material jag samlat på mig bara de senaste åren. Här skrapar jag bara på ytan.

Organisationer som RNS, ECAD, SNPF, AMD, FMN och PDP fortsätter leverera problematiska påståenden på löpande band.

01. Svensk polis och påståenden kring cannabis effekt

I början av 2016 hävdade Kungsbackapolisen Staffan Lingstedt att halsbloss av tobak skulle vara inkörsporten till haschmissbruk. Argument som ”Den som aldrig drar in röken i lungorna kan aldrig bli narkoman” satte honom på min radar, och jag började undersöka vilka andra sorts underliga påståenden han använt senaste tiden.

Jag kontaktade en person som själv suttit med på en drogföreläsning med Staffan 2015 och kunde visa mig undervisningsmaterialet han använt. Delar av föreläsningen kring cannabis effekt på människokroppen verkade som tagna ur luften.

Jag kontaktade Staffan och bad om belägg för hans påståenden. Efter två veckors tystnad krävdes det tyvärr hot om JO-anmälan innan han kort meddelade att ”inte ville förklara sig”.

» Klicka här för att ladda ned hela föreläsningen i zip-format

Källan till Staffan Lingsteds påståenden kring cannabis effekt på hjärnan härstammar från den ökända psykologen Thomas Lundqvist. Hans syn på cannabisbrukare framkommer tydligt i Vasabladets artikel från 2016. Källan till presentationen är Thomas egen webbplats droginfo.com.

En googling på söktermen ”en typisk haschrökare” resulterar i oroväckande många resultat där materialet fortfarande används inom kommun, län, städer etc. över hela landet.

Polisen har flera gånger använt sig av Thomas Lunqvists material, men just denna föreläsning har jag ännu inte lyckats spåra.

02. Hasch, satanism och homosexualitet.

Att bruket av hasch skulle göra ungdomar ”osäkra på sin sexualitet” och driva dem mot ”en tro på satan” kan låta som rena rama fantasierna. Men hos svenska lobbyorganisationer figurerar fortfarande individer som hävdar att det stämmer. Här figurerar två återkommande namn: Allan Rubin och Rolf Bromme.

Så sent som november 2016 påstod Rolf Bromme (dåvarande ordförande i Nykterhetsrörelsens Samorganisation i Stockholm) att “Det finns kopplingar mellan hasch och satanism”. Rolf har flertalet gånger medverkat med artiklar i Svenska Narkotikapolisföreningens (SNPF) egen tidning, och fortsatte göra så även efter detta uttalande.

Allan Rubin är en ökänd individ som i decennier beskyllt rockmusik, dataspel och rollspel för att hos ungdomar väcka ett intresse för det ockulta, göra dem mediala, vända dem till satanismen och utlösa oerhörda våldsdåd. Bara under de senaste åren har diverse samarbeten med Allan skapat rubriker:

Sveriges äldsta lobbyorganisation för en fortsatt restriktiv narkotikapolitik, Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS), medarrangerade såväl 2014, 2016 som 2018 seminarier med Allan Rubin i Stockholm.

2014 gav lobbynätverket ECAD Sverige ut publikationen “Hundra haschrelaterade vansinnesdåd” med utgivningsstöd av Svenska Carnegie Institutet. Den har även sålts och marknadsförts via kända anhörigföreningar som Anhöriga Mot Droger (AMD) och Föräldraföreningen Mot Narkotika (FMN).

När jag ställde frågor om utgivningen till ECAD svarade de omedelbart med ett utspel att jag själv måste vara drogbrukare. Händelsen ledde kort därefter till att ECAD permanent stängde sin Facebooksida.

Allan Rubin medverkar i Svar Direkt 1989.

2018 avslutade Västerås Stad sitt medlemskap i ECAD pga Allan Rubins påståenden kring hasch, satanism och homosexualitet.

03. Scientologins influenser på svensk drogundervisning

Riksorganisationen För Ett Drogfritt Sverige (RDS), driver varumärken som Droginformation.nu (tidigare Drogfritt.nu) och ISAYNODRUGS. De bytte namn efter att flera tidningar uppmärksammat deras koppling till Scientologerna via Narconon. Föreningens grundare heter Åsa Graaf, en känd Scientolog som 2013 prisades med IAS Freedom Medal för sitt stora engagemang.

RDS arbetar primärt i skolmiljö med föreläsningar kring drogers skadeverkan. De påstår sig sedan starten ha nått ut till över 700 000 personer och huvudföreläsaren Alexander Breeze påstås ha gett över 5000 föreläsningar. Föreningens nära relation till Scientologerna blir uppenbar så fort man skrapar på ytan.

Svenska medier har många gånger rapporterat om RDS som en Scientologisk förening. Ett urval:

Scientologernas officiella tidskrift Freedom beskriver Åsa Graaf och RDS i en artikel ”IAS Freedom Medal winners Michael Neilson and Asa Graaf, leaders of a team of drug education specialists in Sweden who, in Mr. Miscavige‘s words, are “doing more to handle the drug problem than any other group on the planet.”. »länk

I sin egen webbshop på droginformnation.nu erbjuder föreningen samma informationsmaterial som även erbjuds via Scientologernas egen webbplats.

Sedan 2016 lever jag under mordhot sedan Johnny Höglin, ex-nazistledare och fd föreläsare hos RDS, hotade att leta upp mig för att  ”krossa min skalle”. Anledningen var frågor jag ställde kring hans medverkan i RDS. Grundaren Åsa Graaf är även hon välkänd för att skicka hotfulla brev till lärare och drogförebyggare över hela landet när de ställt obekväma frågor.

Åsa Graaf mottar IAS Freedom Medal.

Ett av de brev Åsa Graaf skickade ut till lärare över hela Sverige 2016.

04. KRIS kampanj mot substitutionsbehandling i samarbete med RNS, ECAD och… scientologerna?

Den i Sverige välkända föreningen KRIS iscensatte kampanjen Statligt knark 2015. Med slagord som ”subutexprogrammen för narkomaner är kontraproduktiva” och ”statligt knark är också knark” avsåg KRIS demonisera en typ av skademinskande sjukvård som funnit stöd i Sverige; substitutionsbehandling, även kallad vårdval LARO.

I samarbete med lobbyorganisationen RNS och lobbynätverket ECAD Sverige drevs Statligt knark-kampanjen under flera år på Almedalen, i media och via individer inom KRIS.

Problemet med kampanjen är att den felaktigt återger varför behandlingsformen bildades, dess effekter samt syfte. KRIS hävdar att behandlingen inte minskar den explosiva drogdödligheten när LARO skapades just för att stävja den, att läckaget är utbrett när forskning visar annorlunda, samt att behandlingen skulle existera för att finansiera läkemedelsindustrin. Inget av dessa argument kunde KRIS, RNS eller ECAD härleda i relevant forskning.

Jag reagerade på språkbruket kring läkemedel som KRIS använde. Jag har nämligen hört samma termer tidigare, i samtal med Scientologiska RDS. När jag 2016 besökte KRIS dåvarande ordf Chrisiter Karlssons profil på Facebook upptäckte jag något mycket oroande: hänvisningar till öppet Scientologiska Kommittén för mänskliga rättigheter (KMR).

Christer Karlsson raderade snabbt alla inlägg han skrivit om KMR så fort de uppmärksammades. Bilderna ovan var de jag hann skärmdumpa.

Jag var dock inte förvånad. 2015 medverkade jag under manteln som oroad förälder på en informationsträff hos anhörigföreningen AMD där KRIS medverkade. Personen från KRIS hänvisade under denna träff flera gånger till KMR och hur de krigade mot en påstått ond läkemedelsindustri.

i hopp om att generera stöd för kampanjen anlitade KRIS produktionsbolaget Kontro, som filmade två blandmissbrukare på en parkering i Stockholmsområdet. Kvinnan var vid tillfället gravid.

Diverse bilder

Lars-Erik är verksam inom anhörigföreningen AMD och ingår i styrelsen hos lobbyorganisationen RNS.

2015 mötte Sverige skarp kritik från FN:s kontor för mänskliga rättigheter. Lobbyorganisationen RNS svarade då med att anklaga SVT för ”kampanjjournalistik” och hänga ut journalisterna samt deras chef med namn. Detta är en återkommande skrämseltaktik som RNS generalsekreterare Per Johansson använt i många år.

Bonusämnen

 • Överläkaren Kai Knudsens återkommande påståenden i cannabisfrågor, som per regel saknar stöd i forskning. Senast mötte han stor kritik från läkare och forskare över hela Sverige pga sin artikel om cannabis dödlighet i Läkartidningen. Se även repliken på saklig.se.
 • Scientologiska RDS sponsrade var under flera år medsponsorer av Svenska Narkotikapolisföreningens årskonferenser.
 • Lobbynätverket ECAD:s infiltrering i Göteborgs kommunledning, samt hur detta resulterade i att 600.000 SEK skattepengar beviljades till ECAD:s konferens i Göteborg 2018.
 • Hur svensk polis direkt påverkar kommun och lokalpolitikers åsikter i narkotikafrågor via stängda föreläsningar.
 • Hur välkända föreningar som IOGT och KRIS länge motarbetat bevisat livräddande metoder som sprutbyte, samt hur lobbyorganisationen RNS 2006 ljög i forskningsrapporterna kring sprutbytets evidens de samma år skickade till ansvariga politiker.
 • Hur överläkaren Kai Knudsen mottog skarp kritik från läkare och forskare över hela Sverige pga sin artikel kring cannabis dödlighet, där han ljög kring sina källor. Se exempelvis saklig.se.
 • Otäckt antal tillfällen då Svenska narkotikapolisen drevat, använt personangrepp eller ljugit via sina officiella kanaler. Mängden blev så besvärande att de 2018 valde att systematiskt radera inlägg äldre än 1 månad på Twitter.
 • Den välkända cannabisföreläsaren Pelle Olsson, verksam inom lobbyorganisationen RNS, och hur hans förläsningar och ”8 myter om cannabis” kunnat sprid sig genom Sveriges alla kommuner och landsting. Trots att majoriteten av innehållet saknar tillräckligt stöd i forskning.
 • Lena Larsson, som fick sparken från anhörigföreningen FMN pga sin extrema inställning till drogbrukare och deras rättigheter till sjukvård. Hon bildade då anhörigföreningen AMD och hade i många år en stående krönika i RNS eget magasin.
 • Hur de SIFO-undersökningar som ger folkligt stöd åt förbudspolitiken är vinklade beställningsuppdrag från lobbyorganisationen Svenska Carnegie Institutet.
 • Plus ett hundratal ämnen till…