Johan Svensson

Styrelseledamot i Föreningen Tryggare Ruspolitik.
Tidigare drogpolitisk talesperson hos Piratpartiet.

Debattartiklar

Sammanfattning av debattartiklar jag fått publicerade.

Blogg

Sedan 2015 bloggar jag om narkotikapolitik och svensk lobbyism i drogfrågor.

En kritisk röst i debatten

Svensk narkotikadebatt har i decennier kuvats av lobby- och nykterhetsföreningar. Dessa har medvetet återgett en bild av drogers effekt på människokroppen och samhället som saknat stöd i relevant forskning. Bristen på nyansering och evidens har lett till en narkotikapolitik baserad på skräckpropaganda, myter, missförstånd och känslor.

På denna webbplats avser jag dokumentera och bemöta det antiintellektuella opinionsarbete som länge drivits hos Riksförbundet narkotikafritt samhälle (RNS), Svenska narkotikapolisföreningen (SNPF), IOGT-NTO, Preven’t dont promote (PDP), European Cities Against Drugs (ECAD) etc.

Föreningen Tryggare Ruspolitik – FTR

Sedan 2018 är jag engagerad i FTR, där jag även ingår i styrelsen. Vi verkar folkbildande för en skademinimerande narkotikapolitik och arbetar för att flytta fokus från stigmatisering och straff till upplysning, omsorg och mänskliga rättigheter.

Några punkter ur vår narkotikapolitiska reform:

  • Att lagstiftningen inriktas på att minska skador i samband med drogkonsumtion.
  • Droginformation ska grundas på forskning och syfta till att förebygga skador.
  • Underlätta forskning på och medicinsk användning av narkotikaklassade droger.

Drogfakta: cannabis

1753 ger Carl von Linné växten hampa dess latinska namn Cannabis sativa, vilket är bakgrunden till det mer moderna namnet cannabis. Växten har i tusentals år använts som nöjesdrog och i medicinska syften.

Denna sida vänder sig till dig som vill veta mer om cannabis, drogens ruseffekter, hur bruket ser ut samt vilka hälsorisker som är förknippade. Materialet är strikt åsiktsneutralt och informativt.