Drogfakta

Cannabis

Denna sida vänder sig till dig som vill veta mer om cannabis, drogens ruseffekter, hur bruket ser ut samt vilka hälsorisker som är förknippade. Materialet är strikt åsiktsneutralt och informativt.