Blocklistan

Ofta möter jag påståenden och uttalanden som väcker frågor. En tyvärr vanlig åtgärd från svenska nykterhets- anhörig- och lobbyorganisationer samt politiska partier är att vid kritiska frågor omedelbart blockera meningsmotståndare.

Nedan listar jag de som valt att blockera eller stänga sina konton, istället för att svara mig.

Ann-Sofie Hermansson (S)

Bakgrund: Ann-Sofie (S) är Kommunstyrelsens ordförande i Göteborg. På hennes officiella Facebooksida ställde jag frågor kring några av de påståenden hon gjorde i en intervju i GP. Bland annat gällande hennes jämförelse mellan cannabis och heroin, samt vilka reella förslag det är hon avser arbeta för.

Resultat: efter en månads tystnad blockerades jag.

Kevin Sabet

Bakgrund: Kevin är grundare av den amerikanska lobbyorganisationen Smart Approaches to Marijuana (SAM). I slutet av 2017 hävdade han världens första dödsfall från akut överdos av cannabis, med bakgrund av en vid tillfället nyligen publicerad studie. Jag bemötte samma dag hans påstående på Twitter.

Resultat: omedelbart blockerad.

Svenska narkotikapolisföreningen (SNPF)

Bakgrund: inför Svenska Narkotikapolisföreningens utbildningskonferens i Karlstad bad jag om namnet på en av föreläsarna de bokat in. Anledningen var att de tidigare lovat skicka mig uppgifterna, men ännu inte gjort så.

Resultat: kort efter min fråga meddelade SNPF plötsligt att konferensprogrammet nu enbart skulle vara tillgängligt för medlemmar, vilket bara anställda inom rättsväsendet kan bli. Utan någon motivering blockerade de mig sedan på Twitter och Facebook.

Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS)

Bakgrund: den 13 september 2017  blev jag utslängd från invigningen av lobbyorganisationen RNS nya lokalförening i Göteborg. Dagen efter sammanfattade jag händelsen i ett blogginlägg.

Resultat: samma dag RNS upptäckte blogginlägget blockerade de mig från sin Facebook-grupp och alla kommentarer jag skrivit sedan tre år tillbaka raderades.

Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) - Västra Götaland

Bakgrund: kort efter att Facebooksidan för RNS lokalförening i Västra Götaland skapades frågade jag i en kommentar ifall det fanns något schema över vilka aktiviteter de planerat under året.

Resultat: omedelbart blockad.

Drugnews.nu

Bakgrund: i mars 2018 uppmärksammade Drugnews omedelbart Nya Moderaterna utspel i narkotikafrågan. Jag frågade varför Drugnews valde att inte uppmärksamma det historiska seminarium (som skedde veckan innan) i riksdagen där forskare, Sveriges tidigare narkotikasamordnare och representanter från sex riksdagspartier diskuterade en mer progressiv narkotikapolitik som utgår från forskning och beprövad erfarenhet. Min kritik utgick från argumentet att Drugnews är opartiska i sin rapportering, och påverkas av det faktum att de ägs av lobbyorganisationen RNS. Jag ställde även frågan varför Drugnews, som medverkade i publiken på seminariet, enbart valde att lyfta frågeställningen kring barnkonventionen som Stephan Dahlgren tidigare författat i ett öppet brev. Anledningen till den frågan var att Stephan är en av författarna lobbyorganisationen RNS gett ut via sitt eget förlag, vilket ytterligare stärker argumentet att Drugnews påverkas av RNS i sitt arbete.

Resultat: Drugnews påstod att jag försökte bestämma vad de skulle skriva om, och blockerade mig omedelbart på Facebook.

Nils Littorin, läkare och styrelseledamot i RNS

Bakgrund: på Facebook använde Nils Littorin uppseendeväckande siffror kring substitutionsbehandling, som jag upplevde som gravt felaktiga. Därför taggade jag Björn Johnson, en svensk forskare som arbetar på en rapport kring substitutionsbehandling, i Nils inlägg – i hopp om att reda ut hur det egentligen ligger till.

Resultat: omedelbart blockerad.

Bildkälla: kommunisterna.org

Rolf Bromme, fritidspolitiker (L) och ordförande för NSO

Bakgrund: i en intervju i magasinet Accent kring det inställda seminariet med Allan Rubin, hävdade Rolf att ”det finns kopplingar mellan hasch och satanism”. Jag bad Rolf på Twitter utveckla vad han menade.

Resultat: efter någon vecka blockerade Rolf mig.

Marina Johansson, kommunalråd (S)

Bakgrund: Marina Johansson (kommunalråd, sociala frågor, IFO, funktionshinder, folkhälsa samt ordförande i ECAD Sverige) har i många år kämpat mot skademinimerande metoder som sprutbyte. Jag bad henne kommentera de dubbla stolar hon sitter på som ordförande i en lobbyorgansiation och som ordförande i Social Resursförvaltning.

Resultat: Marina valde att svara genom att blockera mig på Twitter.

Lisa Klefbom, generalsekreterare Smart ungdom

Bakgrund: med bakgrund av blockeringen av Smart Ungdom, mejlade jag generalsekreterare Lisa Klefbom om en förklaring.

Resultat: i sitt svar anklagade Lisa mig för att ”ha en agenda”, utan att förklara vad hon menade. Därefter blev jag blockerad på Twitter.

Emanuel Norén, politiker (M)

Bakgrund: ”En hel generation kommer gå förlorad” var moderata lokalpolitikern Emanuels Noréns varning till medborgarna i Karlshamn. Anledningen var att några butiker sålde långa (cigarett)rullpapper, vilka enligt Emanuel majoriteten köpare använder för att rulla cannabis. Jag skrev till Emanuel på Twitter och bad honom utveckla sitt resonemang kring hur rullpapper får ungdomar att börja bruka illegala droger.

Resultat: efter några månaders tystnad blockerade Emanuel mig utan motivering.

Lilian Sjölund, politisk redaktör Hela Hälsingland

Bakgrund: jag författade en replik till Lilians debattartikel ”Först en fredagsjoint, sedan slutenvård” för publicering på min webbplats.

Resultat: Lilian valde att svara på repliken genom att blockera mig på Twitter.

Nya Moderaterna i Trollhättan

Bakgrund: Nya Moderaterna i Trollhättan gjorde på Facebook ett utspel att det ska ”svida så in i helsike” att ”hålla på med narkotika”. Jag ifrågasatte deras kompetens i beroendefrågor och frågade om ”svidandet” direkt avsåg skolungdomar som testat eller brukar droger.

Resultat: blockerad från deras Facebook-sida utan motivering.

 

Smart ungdom

Bakgrund: Smart Ungdom påstådde i ett Twitterinlägg att naturlig cannabis som läkemedel är ”kvacksalveri”. Jag ifrågasatte denna term med bakgrund att preparatet är tillgängligt via läkare i Danmark, Norge, Finland samt ett tiotal EU-länder till ca 20.000 patienter.

Resultat: omedelbart gjorde man sin Twitter-profil privat. När den öppnades igen var jag blockerad.

 

ECAD Sverige

Bakgrund: Vintern 2015 bad jag ECAD motivera sitt stöd till Allan Rubin, mannen som påstår att ”hasch förvandlar ungdomar till satanister”.

Resultat: dagen efter vad som idag kallas ”ecadgate” stängde ECAD stängde omedelbart alla sina sociala kanaler. Idag är Facebook-sidan fortfarande privat, men Twitter-kontot är aktivt. Alla tidigare inlägg om Allan Rubin är nu raderade.

Riksorganisationen För Ett Drogfritt Sverige (RDS)

Bakgrund: i slutet av 2015 färdigställde jag min sammanfattning av föreningen Droginformation.nu.

Resultat: blockerad på Facebook, Twitter samt Instagram tillhörande föreningen Riksorganisationen För Ett Drogfritt Sverige (RDS). Blockerad på Facebook, Twitter samt Instagram tillhörande RDS anställda.

Sportfront

Bakgrund: i slutet av 2016 spelade en skolelev in ett videoklipp där Lennart Johansson (Sportfront, Krogar Mot Knark, gatulagningsgruppen, SNPF) håller i en föreläsning om cannabis. Jag fann direkt många påståenden som saknar stöd i forskning. Jag hittade även föreläsningmaterial som Lennart använde 2015, där innehållet till stor del verkar påhittat.

Resultat: då jag taggade Sportfront i ett inlägg med frågor kring videoklippet på Facebook stängde de omedelbart ned sin Facebook-sida. Föreläsaren Lennart Johansson blockerade mig även dagen efter i sociala kanaler. Vare sig ordförande Marie Clasgård i Sportfront eller Lennart vill kommentera ärendet via mejl.

Anhöriga Mot Droger (AMD)

Bakgrund: jag sammanfattade en del av den problematik som omger AMD i ett blogginlägg.

Resultat: AMD gjorde sin Facebook-sida privat, och förra ordförande Lena Larsson blockerade mig.

Peter Roth, alkohol- och drogterapeut

Bakgrund: jag taggade Peter på Twitter i hopp om en debatt kring ett blogginlägg han skrev 2015.

Resultat: blockerad på Twitter.

<!-- Begin Creeper tracker code --> <a title="Creeper" href="http://gnuheter.com/creeper/site/www.snilletjohan.se"><img src="http://gnuheter.com/creeper/image" alt="Creeper" width="80" height="15" border="0" /></a> <!-- End Creeper tracker code --> <!-- Begin MediaCreeper tracker code --><a title="MediaCreeper" href="https://mediacreeper.com/site/snilletjohan.se"><img style="width: 80px; height: 15px; border: 0px;" src="https://mediacreeper.com/image" alt="MediaCreeper" /></a><!-- End MediaCreeper tracker code -->