Den 29 augusti livesände organisationen Prevent Don’t Promote en föreläsning med Lennart Karlsson; poliskommissarie, ledare för gatulangningsgruppen i Stockholm, ordförande i Svenska Narkotikapolisföreningen (SNPF) och medlem (tidigare styrelseledamot) i lobbyorganisationen Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS).

Tittarna uppmanades att under sändningen ställa frågor, vilka efteråt skulle besvaras.

Dock har Lennart ännu inte bemött en enda av de repliker och frågor som ställdes. Därför presenteras de nedan.

pdp-forelasning

Repliker och frågor Lennart Karlsson ännu inte bemött

Om narkotikabruket, som polisen själva uttrycker det, är konstant – och det ökade anmälda narkotikabrott enbart är ett resultat av polisens närvaro; vilka eventuella resultat är det vi talar om då?

Fram till de nyligen godkända licenserna för naturlig cannabis som läkemedel, hävdade Lennart Karlsson att det medicinska bruket bara var ”fegargumentation för de som vill legalisera”.

Efter Läkemedelsverkets första två licenser har Lennart plötsligt konsekvent undvikit att svara på frågor kring cannabis medicinska aspekter. Han får gärna vidareutveckla sitt argument.

Problemet med den avskräckande effekt som nämns är att den sällan har någon påverkan på de ungdomar som faktiskt ligger i riskzonen, utan endast på de som ändå inte löper en ökad risk för att bruka rusmedel.

Den konflikt och gränsdragning med proportionalitetsprincipen som Lennart nämner, borde inte den ställa minst lika stora problem för poliser som gränsdragning vid en legalisering av eget innehav? Hur klarar de av att göra den gränsdragningen idag om de hade haft problem med den efter en avkriminalisering?

Så sent som 2016 hävdade Lennart Karlsson att cannabis orsakar ”obotliga hjärnskador”, med stöd av en artikel i Daily Mail utan någon referens. Då jag påpekade att koffein har samma effekt, kallade han mig ”ultraliberal”. Hur ser Lennart på forskning oh evidensunderlag i drogfrågor?

Om det idag är mycket värre missbruk bland barn- och ungdomar än det var när föreläsaren var ung och rörde sig i de kretsarna. På vilket sätt har då den förda politiken lyckats? Varför skulle mer av samma göra någon skillnad idag som den inte klarat av att göra de senaste 30 åren?

Återigen far Lennart med okunskap eller osanning. Det finns flera uppmärksammade fall där personer larmat 112 för överdoser och polis kommit tillsammans med ambulansen.

Se till exempel den här händelsen där ambulans larmades, polisen anlände med ambulansen och upprättade en polisanmälan mot mannen för narkotikabrott: http://www.helahalsingland.se/halsingland/soderhamn/polisen-misstanker-overdos-pa-droger

Hur ser Lennart på att SNPF, där han är ordförande, under sina konferenser har ett samarbete med Droginformation.nu, en förening som under lång tid bland annat kritiserats för sin nära koppling till Scientologerna?

Om det nu stämmer som Lennart säger att enbart en väldigt liten del av de som rapporterats för narkotikabrott har rapporterats för enbart eget bruk, varför finns det då ett så stort behov som det påstås att behålla konsumtionsförbudet?

Lennart ljuger när han säger att 50% av narkotikainsatserna handlar om överlåtelse och 20% om eget bruk.

Enligt data från EMCDDA år 2015 är siffran för eget bruk 90%, och överlåtelse 10%.

Om polisen vid en avkriminalisering av bruk eller eget innehav har svårt att göra gränsdragningar borde väl den logiska lösningen vara att ge bättre utbildning till poliser? Polisens (påstådda) inkompetens kan väl ändå inte ligga till grund för utformningen av lagstiftning?

Föreningen RNS medarrangerade, när Lennart fortfarande satt med i styrelsen, 2016 en konferens med Allan Rubin – mannen som påstår att hasch orsakar homosexualitet och en ”tro på satan”. Rolf Bromme (NSO) försvarade konferensen med att ”Det finns kopplingar mellan hasch och satanism, vi har sett exempel på det”.

Kort efteråt publicerade SNPF, där Lennart Karlsson är ordförande, en helsidesartikel av Rolf i sitt eget magasin. Hur ser Lennart på kvaliteten hos de författare man väljer att ge utrymme i debatten?

De ”Vissa” som Lennart Karlsson påstår har fel är alltså bland annat en statlig utredning från 2007: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=1277463

Att Lennarts grupp inte arbetar så är positivt, men det kan alltså inte ses som representativt för hela polisorganisationen.