Cannabisrelaterade dödsfall från psykiska störningar och beteendestörningar

Cannabisrelaterade dödsfall från psykiska störningar och beteendestörningar

Jag var nyligen på en begravning där en 18-årig flicka blev jordfäst. Hon skulle i höst ha börjat tredje året i gymnasiet. Hon ägnade stor del av sin fritid åt friidrott och var mycket lovande inom ett par grenar. Det verkar som om hon i somras blivit introducerad till cannabis av kompisar.

En kväll i juli tappar hon helt greppet om verkligheten i samband med att hon rökt på. Med stor svårighet tar hon sig hem till sin pappa och uppträder mycket förvirrat. Situationen är kaotisk och allt talar för att flickan drabbats av en psykos.

Plötsligt och utan förvarning reser hon sig upp ur soffan, går snabbt fram till balkongdörren, går ut på balkongen och svingar sig över räcket och faller. Fem våningar ner. Hon är död när ambulansen kommer.

Så skriver Per Johansson, generalsekreterare i lobbyorganisationen Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle – RNS samt Europa-sekreterare i lobbyorganisationen World Federation Against Drugs – WFAD så sent som 2011. Kontexten är solklar: akta dig för cannabis, annars riskerar du att plötsligt bli självmordsbenägen.

Vi har alla hört historier om killarna och tjejerna som testar cannabis och plötsligt ”ballar ur”, kastar sig från balkonger, börjar vifta med en kniv och hugger ihjäl någon, springer ut i gatan och blir påkörda… och så vidare. Jag är själv en av dem som växte upp med skräckpropagandan att jag när som helst kunnat dö som en följd av de psykoser och hallucinationer som kommer från ”det gröna”.

Men personligen har jag aldrig sett det ske. Jag har aldrig hört talas om att det hänt någon bekant heller. Inte ens i förljugna berättelser på hemmafester kan någon peka ut en enda person som plötsligt dött från händelser av en beteendestörning från att ha testat cannabis. Jag får känslan av att livsöden som det Per beskrev är påhitt. Skräckpropaganda som ska skrämma och förvilla i hopp om att skapa opinion hos icke insatta politiker och medborgare.

Betyder detta att cannabis inte kan vara en bidragande orsak till dödsfall relaterade till psykiska störningar och beteendestörningar? Nej. Självklart kan cannabis vara en bidragande orsak. Det är ingen ofarlig drog, oavsett vad någon påstår. Men det intressanta är ju HUR farligt cannabis är. Speciellt jämfört med vår vanligaste legala drog, alkoholen.

Låt oss se i Socialstyrelsens egen statistikdatabas för dödsorsaker. Här hittar vi statistik över relaterade dödsfall från t ex självmord och psykoser. För att ha en baslinje att jämföra med använder jag även data för vår vanligaste drog alkohol. I denna databas har alkoholrelaterade dödsfall diagnoskod F10, cannabisrelaterade dödsfall diagnoskod F12.

Alkoholrelaterade dödsfall av psykiska störningar och beteendestörningar (F10)

 • F10.0: Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol, akut intoxikation
 • F10.1: Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol, skadligt bruk
 • F10.2: Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol, beroendesyndrom
 • F10.2A: Alkoholberoendesyndrom med fysiologiska tecken på beroende
 • F10.2B: Alkoholberoendesyndrom utan fysiologiska tecken på beroende
 • F10.2X: Alkoholberoendesyndrom, ospecificerad
 • F10.3: Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol, abstinens
 • F10.4: Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol, abstinens med delirium
 • F10.5: Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol, psykotisk störning
 • F10.6: Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol, amnesisyndrom
 • F10.7: Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol, psykotisk störning som resttillstånd eller med sen debut
 • F10.7A: Alkoholdemens
 • F10.7W: Alkoholorsakade psykiska störningar och beteendestörningar som resttillstånd eller med sen debut, utom alkoholdemens
 • F10.8: Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol, andra specificerade psykiska störningar och beteendestörningar
 • F10.9: Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol, psykisk störning och beteendestörning, ospecificerad

Antal alkoholrelaterade dödsfall enligt diagnos F10, år 1997-2014, alla åldrar: 35 931.

I snitt dör det alltså ca 2000 personer varje år i Sverige från orsaker relaterade till en psykisk störning eller beteendestörning från alkohol.

Cannabisrelaterade dödsfall av psykiska störningar och beteendestörningar (F12)

 • F12.0: Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av cannabis, akut intoxikation
 • F12.1: Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av cannabis, skadligt bruk
 • F12.2: Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av cannabis, beroendesyndrom
 • F12.3: Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av cannabis, abstinens
 • F12.4: Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av cannabis, abstinens med delirium
 • F12.5: Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av cannabis, psykotisk störning
 • F12.6: Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av cannabis, amnesisyndrom
 • F12.7: Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av cannabis, psykotisk störning som resttillstånd eller med sen debut
 • F12.8: Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av cannabis, andra specificerade psykiska störningar och beteendestörningar
 • F12.9: Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av cannabis, psykisk störning och beteendestörning, ospecificerad

Antal cannabisrelaterade dödsfall enligt diagnos F12, år 1997-2014, alla åldrar: 2.

Ja, du läste rätt. Två. På 18 år.

Hade vi enbart sett till åldersgruppen 15-29 år handlar det om ett fall med cannabisrelaterad diagnos och 805 fall med alkoholrelaterad.

Ser vi till dödsfall som ett direkt resultat av akut intoxikation från cannabis så är antalet 0. Har alltid varit 0, och kommer förhoppningsvis alltid vara 0.

Källa: Socialstyrelsens statistikdatabas för dödsorsaker samt saklig.se.