Hotfulla brev från Åsa Graaf, Riksorganisationen för ett Drogfritt Sverige

Hotfulla brev från Åsa Graaf, Riksorganisationen för ett Drogfritt Sverige

Den senaste månaden har Åsa Graaf, grundare av Riksorganisationen för ett Drogfritt Sverige (RDS) och Droginformation.nu, skickat ut hotfulla snigelbrev till lärare och drogförebyggare i hela landet. Se nedan bilder.

I varje brev insinuerar Åsa att mottagaren kränkt och/eller diskriminerat organisationen Droginformation.nu eller deras kampanj I SAY NO DRUGS genom att kritisera organisationens starka koppling till Scientologerna. Något Åsa i ett brev refererar till som ”olagligt” enligt deras icke namngivna jurist. Ett av breven ovan fick en biologi- och kemilärare skickat till sin arbetsplats enbart av att han över telefon frågat om kopplingen till sekten.

Varför gör Åsa så här? Låt oss fråga henne själv.

Efter några dagars jagande får jag till slut tag på hennes mejladress. Tidigare har hon vägrat svara på sitt mobilnummer, och deras huvudföreläsare Alexander Breeze har alltid ”suttit i möte” eller vägrat svara på de mejl jag skickat till honom. Mejlet jag skickar till Åsa är:

Hej Åsa!

Mitt namn är Johan Svensson. Jag är narkotikapolitisk debattör sedan några år tillbaka med specialisering på frågor inom evidensbaserad droginformation och skademinimerande metoder.

Den senaste månaden har ett flertal personer mottagit brev med din signatur, där du talar om icke namngivna jurister. Jag hade velat ställa några frågor till dig angående dessa brev. Gärna över telefon.

Vänligen återkom snarast.

Åsa svarar samma kväll:

Hej Johan!

Tack för dina mails!

Jag svarar dig istället för Alexander eftersom han just nu reser mycket runt om i landet och föreläser. Han är väldigt bokad!

Tänk att han har gett över 5000 föreläsningar till flera hundratusen personer – och vilka fina lovord han får från rektorer, skolpersonal, föräldrar och elever! 🙂

De älskar honom och hans sätt att föreläsa! 🙂

Ok, nu till din mail ang. brevet.

Det stämmer att vi inte accepterar hot, kränkningar och diskriminering, därför är vi i kontakt med jurister och även JO, då det gäller personer anställda i skolor och myndigheter. De mänskliga rättigheterna är viktiga för alla.

Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter: http://www.manskligarattigheter.se/sv/vem-gor-vad/sverige/ombudsmannen

”De olika ombudsmännen granskar att de mänskliga rättigheterna efterlevs. Var och en som anser sig själv eller någon annan ha blivit felaktigt eller orättvist behandlad av en myndighet eller tjänsteman vid en myndighet inom den statliga eller kommunala sektorn kan klaga till justitieombudsmannen (JO). Samtliga ombudsmän hos JO utses idag av riksdagen.”

Att särbehandla och diskriminera någon eller några för deras religiösa tillhörighet är definitivt ett brott mot de mänskliga rättigheterna.

Vi har granskats av Svensk Insamlingskontroll i snart 25 år och vi följer deras regler.

Vår personal får bra resultat och vi har förtroende för dem.

Vi har varit i kontakt med Skolverket och tar till oss av de riktlinjer som står i deras rapport om ANT undervisning.

Vårt syfte är att hjälpa barn och ungdomar att stå emot grupptrycket och taget eget beslut om droger.

Vi vet att vi når fram till ungdomarna.

Har följt dig och dina inlägg och jag måste säga att du har ett starkt engagemang och jag har sett hur du jobbar. Jag tror dock på en annan väg för att hjälpa barn och ungdomar.

Jag tror på samarbete och respekt.

Med vänliga hälsningar,

Åsa Graaf

Notera att Åsa nu plötsligt refererar till ”mänskliga rättigheter” och att de skulle ha diskriminerats pga sin ”religiösa tillhörighet”, trots att Åsa i breven skrivit att de inte har några kopplingar till Scientologikyrkan. Notera även att hon nu uppger att de varit i kontakt med JO.

När vi nu etablerat kontakt får jag chans att ställa mina frågor:

Hej igen Åsa.

Frågorna jag ville ställa till dig avsåg de hotfulla brev du skickat ut till individer över hela Sverige. Resterande frågor kan vi ta vid ett framtida tillfälle.
1. Hur många liknande brev har ni skickat ut?
2. Vilket är det juridiska ombud ni hänvisar till? Du talar ibland om ”en jurist” och ibland om ”jurister”. Jag har frågor till dem ang legaliteten att använda juridiska åtgärder mot människor med bakgrund av de ställt frågor till er på telefon.
3. Hur legitimerar du att ni hotar skolpersonal och drogförebyggare med jurister, enbart för att de ifrågasatt er starka koppling till Scientologerna? Något som redan uppmärksammats av bland annat Svenska Dagbladet och Aftonbladet.
4. Om personerna ni skickar breven till begått lagbrott, varför inte bara åtala dem? I dagsläget får jag uppfattningen att ni som organisation använder icke namngivna jurister som hotmedel.

Åsa svarar:

Hej Johan!

Inga problem!

Men du fick mina svar i förra mailet – jag förklarade där angående diskriminering och brevet.

Vi har inte mer tid att lägga på detta nu.

Hoppas du förstår och respekterar detta.

Sedan dess är Åsa knäpptyst. Utan att ha svarat på någon av mina frågor, annat än att hon refererar till ”mänskliga rättigheter”.

Jag frågade givetvis Justitieombudsmannen (JO) om de haft någon kontakt med Åsa Graaf eller organisationen Riksorganisationen för ett Drogfritt Sverige. Byråchefen Albert Johnson svarade:

Det är först efter en anmälan som det kan avgöras om den som är anmäld står under JO:s tillsyn eller ej. Någon anmälan från den person du namnger har inte kommit in till JO.

Ingen anmälan har alltså gjorts. Vad Åsa Graaf menar med att de ”varit i kontakt med JO” är en gåta. Hon vägrar även namnge eller ge kontaktuppgifter till den jurist/jurister hon refererar till.

Jag skickar Åsa ett sista mejl som jag misstänker aldrig kommer besvaras.

Åsa Graaf

Kritisk analys av Droginformation.nu, Riksorganisationen för ett drogfritt Sverige samt ISAYNODRUGS

Kritisk analys av Droginformation.nu, Riksorganisationen för ett drogfritt Sverige samt ISAYNODRUGS

Bilden till detta inlägg föreställer Droginformations och Riksorganisationen För Ett Drogfritt Sverige (RDS) ordförande Åsa Graaf när hon 2013 tar emot ett pris av International Association of Scientologists. Bild från peterrothblog.wordpress.com

Syfte med detta inlägg

I mitt uppdrag som drogpolitisk talesperson för Piratpartiet engagerar jag mig bland annat kring sanningshalten hos den droginformation som lärs ut i svensk skola.

Detta engagemang gjorde att jag 2015 upptäckte den stora kritik som riktats mot föreningen Droginformation.nu samt varumärket ISAYNODRUGS, vilka drivs inom Riksorganisationen För Ett Drogfritt Sverige (RDS). Kritiken bestod primärt av stora brister i droginformationen till skolungdomar samt organisationens koppling till Scientologerna.

Detta blogginlägg är ett försök att sammanfatta denna kritik på ett lättöverskådligt sätt.

Effekterna av att ha uppmärksammat Riksorganisationen För Ett Drogfritt Sverige (RDS) har hittills varit följande:

  • Med bakgrund av detta blogginlägg polisanmälde RDS mig 2017 för hets mot folkgrupp, grovt förtal, grov förolämpning samt tryckfrihetsbrott. Klicka här för att läsa mer.
  • Jag har mottagit mordhot från en tidigare föreläsare hos Droginformation.nu.
  • I samband med att RDS blev medvetna om min webbplats har antalet riktade spamkommentarer ökat enormt. Över 99% av all spam jag mottar är riktat enbart mot detta blogginlägg.

RDS grundare Åsa Graaf har konsekvent vägrat kommentera någon av dessa punkter, trots upprepade försök till kontakt.

Översikt

Riksorganisationen För Ett Drogfritt Sverige (RDS), driver föreningen Droginformation.nu, som tidigare hette Drogfritt.nu. De bytte namn efter att flera svenska tidningar uppmärksammat stora brister i deras informationsmaterial samt starka koppling till Scientologerna via Narconon.

RDS arbetar primärt i skolmiljö med föreläsningar om drogers skadeverkan. Man påstår sig sedan starten ha nått ut till ”740 000 personer”, även då siffran i deras marknadsföring använts under många år utan att ha ändrats.

Genom ”kunskap, verklighetstrogna exempel och ett lättsamt och underhållande språk” påstår sig RDS via sina föreningar, kampanjer, sommarläger och uppletande verksamhet ge vad man kallar förebyggande droginformation. Som belägg för dess effektivitet används bland annat alla de tackbrev unga elever får i uppgift att skriva efter avslutad föreläsning.

RDS huvudföreläsare Alexander Breeze påstås ha gett över 5000 föreläsningar.

Scientologiska magasinet freedom.org skriver om Åsa Graaf, grundaren av RDS:

”Arresting the decline of drug proliferation was the first topic in Mr. Miscavige‘s round-up of year number 19‘s accomplishments. It was, as well, the cause championed by the evening‘s first IAS Freedom Medal winners Michael Neilson and Asa Graaf, leaders of a team of drug education specialists in Sweden who, in Mr. Miscavige‘s words, are “doing more to handle the drug problem than any other group on the planet.”

Neilson and Graaf set out ten years ago to save Swedish children from a drug problem of epic proportions. In that time, they have not only salvaged an entire generation, they have created a nationwide movement for a drug-free tomorrow.”

RDS grundare Åsa Graaf hotar svenska lärare och drogförebyggare med juridiska åtgärder

Nedan brev skickades 2016 med snigelpost till lärare och drogförebyggare över hela landet.

Kort efter att Åsa skickade dessa hot lyckades jag intervjua henne, vilket jag dokumenterat i ett fristående blogginlägg. Klicka här för att läsa blogginlägget rörande dessa brev.

Kritik mot RDS och Droginformation i media

Som en effekt av kritiken RDS mötte runt 2010 bytte man namn på varumärket drogfritt.nu till droginformation.nu. Grundaren Åsa Graaf släppte innan namnbytet ett pressmeddelande där hon bemöter kritiken.

Sponsorns koppling till Scientologin

På sin webbplats är Droginformation tydliga med att man erhåller finansiellt stöd från ett företag i Stockholm. Bland annat intervjuas en anställd hos företaget.

Vad man inte berättar är den uppmärksamhet företaget fick 2016, då det avslöjades att anställda skickats på vad de själva uppfattade som kurser i Scientologi.

Andra webbplatser som drivs inom RDS

Facebook

Youtube

Instagram

Distribution av Scientologiskt informationsmaterial

I Droginformations egen webbshop erbjuds kostnadsfritt en DVD (se bild nedan) under namnet ”Youth for human rights”, med tillhörande beskrivning:

Filmerna är välgjorda och de belyser på ett lättförståeligt och stark sätt våra rättigheter. Ämnet är aktuellt även här i Sverige där människor dagligen diskrimineras pga ursprung, religion, sexuell läggning mm.

Youth for human rights grundades 2001 och påstår sig, med inriktning på ungdomar, arbeta för mänskliga rättigheter. De fungerar som en frontorganisation för Scientologerna i 20-talet länder.

Samma DVD distribueras kostnadsfritt även på Scientologernas egen webbplats.

Likheter mellan Droginformations material och Scientologiska publikationer

Exempel på vad Droginformation.nu lär ut i svenska skolor

Föreläsaren Johnny ”puma” Höglin

Från 2015 till 2016 arbetade Johnny Höglin som drogföreläsare hos Droginformation. Med en bakgrund som fruktad nazistledare i Eskilstuna har Johnny de senaste åren prisats för sina antirasistiska insatser. Nedan följer några exempel på hans språkbruk mot ungdomar och oliktänkande.

Sedan detta inlägg skrevs har Johnny Höglin avslutat sitt Twitterkonto.

Före detta drogföreläsaren Johnny ”Puma” Höglin polisanmäld för mordhot

johnnypumamordhotAv okänd anledning är plötsligt Johnny ”Puma” Höglin befriad sitt uppdrag som drogföreläsare hos Droginformation.nu, trots att hans ansikte fortfarande pryder omslagsbilden till deras Twitterkonto. Jag frågade honom på Twitter om han nu ville svara på någon av de frågor jag tidigare ställt honom, och möttes av följande meddelande:

“…De höll mig i koppel. Men nu är jag helt fri att hitta dig och krossa din skalle som en mango.”

Jag: “Ska jag tolka det som ett hot?”

“Du kan se det som en presumtiv händelse. För du är ett avskum som jag knappast glömmer. Så sscch.”

Händelsen är polisanmäld som mordhot.

Jag har kontaktat RDS grundare Åsa Graaf för en kommentar kring händelsen utan att få återkoppling. Däremot fick jag 2018 en bild (se nedan) där Johnny Höglin (inringad i bilden) umgås med kärngänget inom RDS. Trots att föreningen alltså kände till mordhotet, såg de aldrig någon anledning att ta avstånd från Johnny.

Creeper

MediaCreeper

Förbudsivrare i media

Jag har tidigare blivit kritiserad för användandet av ordet förbudsivrare. Detta är befogad kritik som jag gärna bemöter. Min definition av en förbudsivrare: en person som enbart är intresserad OM ett bruk av droger är förekommande, utan att någonsin fråga sig VARFÖR bruket är närvarande.

Kort sagt, en person som inte bryr sig varför någon började bruka droger till att börja med. Något som enligt mig tyder på att personens engagemanget i drogfrågan är av det moraliserande slaget, utan något intresse av evidens. Att enbart se till förekomsten av en drog och tro att det är den enda roten till personens problematik.

Personligen anser jag att fattigdom, utsatthet, psykisk ohälsa och arbetslöshet är starkt bidragande orsaker till varför någon börjar bruka droger. Men jag antar att det är lättare att skylla på drogerna, än att ta ansvar för våra socioekonomiska problem.

Här är några bilder på förbudsivrare i media senaste året.

Beatrice ask cannabis

En riktig klassiker. Sveriges tidigare justitieminister Beatrice Ask (M) trodde på allvar att människor dog i drivor efter legaliseringen av cannabis i Colorado. Kanske var det morgondrogen (kaffe) som gjorde att hon missade att artikeln var skriven av en parodisajt.

Mikael Jepson Maria Ungdom

Klicka för större bild. Mikael Jeppson från Maria Ungdom menar att dialogen om droger ej bör ske med ungdomar då de är ”för pålästa”. Istället bör vi rikta in oss på de som inte vet bättre, t ex deras föräldrar.

Sara Skyttedal cannabis

Klicka för större bild. Sara Skyttedal (KD) ger sig ivrigt in i debatten om cannabis.

Staffan Lingstedt Kungsbackapolisen

Klicka för större bild. Staffan Lingstedt (Kungsbackapolisen) går ut i media med sin egen teori varför någon börjar bruka droger.

Staffan delade även ut broschyrer till föräldrar efter ett informationsmöte om cannabis.

Eftersom Sveriges narkotikapolitik ej är evidensbaserad lägger sig Scientologerna gärna i ”debatten” om cannabis. Genom att säga rätt saker (cannabis är livsfarligt) säkrar de varje år miljontals kronor i statliga bidrags- och projektpengar. Bland annat genom sajter som droginformation.nu.