Hotfulla brev från Åsa Graaf, Riksorganisationen för ett Drogfritt Sverige

Hotfulla brev från Åsa Graaf, Riksorganisationen för ett Drogfritt Sverige

Den senaste månaden har Åsa Graaf, grundare av Riksorganisationen för ett Drogfritt Sverige (RDS) och Droginformation.nu, skickat ut hotfulla snigelbrev till lärare och drogförebyggare i hela landet. Se nedan bilder.

I varje brev insinuerar Åsa att mottagaren kränkt och/eller diskriminerat organisationen Droginformation.nu eller deras kampanj I SAY NO DRUGS genom att kritisera organisationens starka koppling till Scientologerna. Något Åsa i ett brev refererar till som ”olagligt” enligt deras icke namngivna jurist. Ett av breven ovan fick en biologi- och kemilärare skickat till sin arbetsplats enbart av att han över telefon frågat om kopplingen till sekten.

Varför gör Åsa så här? Låt oss fråga henne själv.

Efter några dagars jagande får jag till slut tag på hennes mejladress. Tidigare har hon vägrat svara på sitt mobilnummer, och deras huvudföreläsare Alexander Breeze har alltid ”suttit i möte” eller vägrat svara på de mejl jag skickat till honom. Mejlet jag skickar till Åsa är:

Hej Åsa!

Mitt namn är Johan Svensson. Jag är narkotikapolitisk debattör sedan några år tillbaka med specialisering på frågor inom evidensbaserad droginformation och skademinimerande metoder.

Den senaste månaden har ett flertal personer mottagit brev med din signatur, där du talar om icke namngivna jurister. Jag hade velat ställa några frågor till dig angående dessa brev. Gärna över telefon.

Vänligen återkom snarast.

Åsa svarar samma kväll:

Hej Johan!

Tack för dina mails!

Jag svarar dig istället för Alexander eftersom han just nu reser mycket runt om i landet och föreläser. Han är väldigt bokad!

Tänk att han har gett över 5000 föreläsningar till flera hundratusen personer – och vilka fina lovord han får från rektorer, skolpersonal, föräldrar och elever! 🙂

De älskar honom och hans sätt att föreläsa! 🙂

Ok, nu till din mail ang. brevet.

Det stämmer att vi inte accepterar hot, kränkningar och diskriminering, därför är vi i kontakt med jurister och även JO, då det gäller personer anställda i skolor och myndigheter. De mänskliga rättigheterna är viktiga för alla.

Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter: http://www.manskligarattigheter.se/sv/vem-gor-vad/sverige/ombudsmannen

”De olika ombudsmännen granskar att de mänskliga rättigheterna efterlevs. Var och en som anser sig själv eller någon annan ha blivit felaktigt eller orättvist behandlad av en myndighet eller tjänsteman vid en myndighet inom den statliga eller kommunala sektorn kan klaga till justitieombudsmannen (JO). Samtliga ombudsmän hos JO utses idag av riksdagen.”

Att särbehandla och diskriminera någon eller några för deras religiösa tillhörighet är definitivt ett brott mot de mänskliga rättigheterna.

Vi har granskats av Svensk Insamlingskontroll i snart 25 år och vi följer deras regler.

Vår personal får bra resultat och vi har förtroende för dem.

Vi har varit i kontakt med Skolverket och tar till oss av de riktlinjer som står i deras rapport om ANT undervisning.

Vårt syfte är att hjälpa barn och ungdomar att stå emot grupptrycket och taget eget beslut om droger.

Vi vet att vi når fram till ungdomarna.

Har följt dig och dina inlägg och jag måste säga att du har ett starkt engagemang och jag har sett hur du jobbar. Jag tror dock på en annan väg för att hjälpa barn och ungdomar.

Jag tror på samarbete och respekt.

Med vänliga hälsningar,

Åsa Graaf

Notera att Åsa nu plötsligt refererar till ”mänskliga rättigheter” och att de skulle ha diskriminerats pga sin ”religiösa tillhörighet”, trots att Åsa i breven skrivit att de inte har några kopplingar till Scientologikyrkan. Notera även att hon nu uppger att de varit i kontakt med JO.

När vi nu etablerat kontakt får jag chans att ställa mina frågor:

Hej igen Åsa.

Frågorna jag ville ställa till dig avsåg de hotfulla brev du skickat ut till individer över hela Sverige. Resterande frågor kan vi ta vid ett framtida tillfälle.
1. Hur många liknande brev har ni skickat ut?
2. Vilket är det juridiska ombud ni hänvisar till? Du talar ibland om ”en jurist” och ibland om ”jurister”. Jag har frågor till dem ang legaliteten att använda juridiska åtgärder mot människor med bakgrund av de ställt frågor till er på telefon.
3. Hur legitimerar du att ni hotar skolpersonal och drogförebyggare med jurister, enbart för att de ifrågasatt er starka koppling till Scientologerna? Något som redan uppmärksammats av bland annat Svenska Dagbladet och Aftonbladet.
4. Om personerna ni skickar breven till begått lagbrott, varför inte bara åtala dem? I dagsläget får jag uppfattningen att ni som organisation använder icke namngivna jurister som hotmedel.

Åsa svarar:

Hej Johan!

Inga problem!

Men du fick mina svar i förra mailet – jag förklarade där angående diskriminering och brevet.

Vi har inte mer tid att lägga på detta nu.

Hoppas du förstår och respekterar detta.

Sedan dess är Åsa knäpptyst. Utan att ha svarat på någon av mina frågor, annat än att hon refererar till ”mänskliga rättigheter”.

Jag frågade givetvis Justitieombudsmannen (JO) om de haft någon kontakt med Åsa Graaf eller organisationen Riksorganisationen för ett Drogfritt Sverige. Byråchefen Albert Johnson svarade:

Det är först efter en anmälan som det kan avgöras om den som är anmäld står under JO:s tillsyn eller ej. Någon anmälan från den person du namnger har inte kommit in till JO.

Ingen anmälan har alltså gjorts. Vad Åsa Graaf menar med att de ”varit i kontakt med JO” är en gåta. Hon vägrar även namnge eller ge kontaktuppgifter till den jurist/jurister hon refererar till.

Jag skickar Åsa ett sista mejl som jag misstänker aldrig kommer besvaras.

Åsa Graaf

Förbudsivrare i media

Jag har tidigare blivit kritiserad för användandet av ordet förbudsivrare. Detta är befogad kritik som jag gärna bemöter. Min definition av en förbudsivrare: en person som enbart är intresserad OM ett bruk av droger är förekommande, utan att någonsin fråga sig VARFÖR bruket är närvarande.

Kort sagt, en person som inte bryr sig varför någon började bruka droger till att börja med. Något som enligt mig tyder på att personens engagemanget i drogfrågan är av det moraliserande slaget, utan något intresse av evidens. Att enbart se till förekomsten av en drog och tro att det är den enda roten till personens problematik.

Personligen anser jag att fattigdom, utsatthet, psykisk ohälsa och arbetslöshet är starkt bidragande orsaker till varför någon börjar bruka droger. Men jag antar att det är lättare att skylla på drogerna, än att ta ansvar för våra socioekonomiska problem.

Här är några bilder på förbudsivrare i media senaste året.

Beatrice ask cannabis

En riktig klassiker. Sveriges tidigare justitieminister Beatrice Ask (M) trodde på allvar att människor dog i drivor efter legaliseringen av cannabis i Colorado. Kanske var det morgondrogen (kaffe) som gjorde att hon missade att artikeln var skriven av en parodisajt.

Mikael Jepson Maria Ungdom

Klicka för större bild. Mikael Jeppson från Maria Ungdom menar att dialogen om droger ej bör ske med ungdomar då de är ”för pålästa”. Istället bör vi rikta in oss på de som inte vet bättre, t ex deras föräldrar.

Sara Skyttedal cannabis

Klicka för större bild. Sara Skyttedal (KD) ger sig ivrigt in i debatten om cannabis.

Staffan Lingstedt Kungsbackapolisen

Klicka för större bild. Staffan Lingstedt (Kungsbackapolisen) går ut i media med sin egen teori varför någon börjar bruka droger.

Staffan delade även ut broschyrer till föräldrar efter ett informationsmöte om cannabis.

Eftersom Sveriges narkotikapolitik ej är evidensbaserad lägger sig Scientologerna gärna i ”debatten” om cannabis. Genom att säga rätt saker (cannabis är livsfarligt) säkrar de varje år miljontals kronor i statliga bidrags- och projektpengar. Bland annat genom sajter som droginformation.nu.