Förbudsivrare i media

Jag har tidigare blivit kritiserad för användandet av ordet förbudsivrare. Detta är befogad kritik som jag gärna bemöter. Min definition av en förbudsivrare: en person som enbart är intresserad OM ett bruk av droger är förekommande, utan att någonsin fråga sig VARFÖR bruket är närvarande.

Kort sagt, en person som inte bryr sig varför någon började bruka droger till att börja med. Något som enligt mig tyder på att personens engagemanget i drogfrågan är av det moraliserande slaget, utan något intresse av evidens. Att enbart se till förekomsten av en drog och tro att det är den enda roten till personens problematik.

Personligen anser jag att fattigdom, utsatthet, psykisk ohälsa och arbetslöshet är starkt bidragande orsaker till varför någon börjar bruka droger. Men jag antar att det är lättare att skylla på drogerna, än att ta ansvar för våra socioekonomiska problem.

Här är några bilder på förbudsivrare i media senaste året.

Beatrice ask cannabis

En riktig klassiker. Sveriges tidigare justitieminister Beatrice Ask (M) trodde på allvar att människor dog i drivor efter legaliseringen av cannabis i Colorado. Kanske var det morgondrogen (kaffe) som gjorde att hon missade att artikeln var skriven av en parodisajt.

Mikael Jepson Maria Ungdom

Klicka för större bild. Mikael Jeppson från Maria Ungdom menar att dialogen om droger ej bör ske med ungdomar då de är ”för pålästa”. Istället bör vi rikta in oss på de som inte vet bättre, t ex deras föräldrar.

Sara Skyttedal cannabis

Klicka för större bild. Sara Skyttedal (KD) ger sig ivrigt in i debatten om cannabis.

Staffan Lingstedt Kungsbackapolisen

Klicka för större bild. Staffan Lingstedt (Kungsbackapolisen) går ut i media med sin egen teori varför någon börjar bruka droger.

Staffan delade även ut broschyrer till föräldrar efter ett informationsmöte om cannabis.

Eftersom Sveriges narkotikapolitik ej är evidensbaserad lägger sig Scientologerna gärna i ”debatten” om cannabis. Genom att säga rätt saker (cannabis är livsfarligt) säkrar de varje år miljontals kronor i statliga bidrags- och projektpengar. Bland annat genom sajter som droginformation.nu.