Cannabis splittrar och dödar

Cannabis splittrar och dödar

Så lyder rubriken i en debattartikel hos Sydsvenskan skriven av Fanny Nyberg, Föräldraföreningen Mot Narkotika (FMN), som en replik mot att cannabisrörelsen organiserar sig i Malmö. Hela texten är ett exemplariskt exempel till varför så många i Sverige just nu kämpar för en evidensbaserad droginformation, fri från dogmatiska nykterhetsorganisationer som i sin kamp för ett drogfritt samhälle gör allt de kan för att Sverige ska fortsätta med sin repressiva narkotikapolitik.

Det är svårt att bemöta Fannys åsikter då de i huvudsak är empiriska och bygger på feltolkad data – men jag ska försöka. I huvudsak gör Fanny samma vanliga fel som de flesta förbudsivrare vi sett de senaste åren:

  • Hon presenterar enbart skräckpropaganda.
  • Hon belyser enbart de negativa sidorna hos cannabis.
  • Hon feltolkar statistik.
  • Hon undviker konsekvent att backa upp sina påståenden med belägg eller källor. Istället låter hon sina egna erfarenhet forma sin åsikt.

Plötsligt är cannabis dödligt

Sverige är underligt. Enbart här verkar folk dö som flugor av cannabis. Enligt Fanny ”omkommer ett sextiotal personer i Sverige varje år med cannabis – men inga andra droger – i blodet”. Jag kan bara gratulera till detta scoop, som är ett okänt begrepp i resten av världen.

Cannabis är så gott som omöjligt att överdosera. En annan effekt är att du (tyvärr) inte blir odödlig, vilket innebär att om du blir överkörd av en bil så kan du dö, trots att du har cannabis i blodet – och det är här Fanny misstolkar statistiken. Att dö med cannabis i blodet är inte samma sak som att dö av cannabis. En logisk självklarhet för de flesta av oss.

Att FMN inte gör skillnad på cannabis och heroin är en inställning till drogfrågan som får tala för sig själv. Personligen anser jag iställningen horribel hos en drog som inte dödar. Till skillnad från alkohol och tobak som varje år dödar en folkmängd i storlek med Sveriges befolkning. De effekter (skuld, oro, ångest etc) som FMN beskriver beror nog istället på den totala avhumanisering och utfrysning av brukare som FMN förespråkar.

Cannabis som medicin

Ingen påstår att cannabis är ofarligt. Precis som allt i livet kan det missbrukas med allvarliga följder. Även som självmedicinering används cannabis som substitut till många lagliga droger för att bland annat undvika allvarliga biverkningar. Men att feltolka statistik och blanda det med egna erfarenhet för att nå en slutsats som inte stöds av modern forskning – det kan vara dödligt.

Det blir extra komiskt när FMN i linje med Sveriges nykterhetsorganisationer motsätter sig skademinimerande åtgärder som sprutbyte, injektionsrum och LARO – läkemedelsassisterad rehabilitering. Åtgärder som bevisligen räddat många liv och effektivt håller ned spridning av sjukdomar som hepatit och HIV. Men vad betyder det i kampen för ett drogfritt samhälle?

Tvärtom vad Fanny anser sig veta existerar cannabis som läkemedel i flertalet civliserade länder som Finland, Canada, Tyskland, Italien mfl., under namnet Bedrocan. Patienter med t ex Crohns sjukdom får varje dag hjälp av cannabis när de inhalerar drogen.

I Sverige kan svårt sjuka patienter få tillgång till Sativex, ett läkemedel med THC.

Min kritik mot FMN och Fanny Nyberg

FMN distribuerar i likhet med ECAD publikationer av Allan Rubin. En självutnämnd drogforskare som bland annat påstår att hasch orsakar homosexualitet.

FMN förespråkar en total utfrysning av individer som brukar droger – oavsett om bruket är problematiskt eller ej. Nätverket måste ”upphöra med varje missriktad hjälpinsats”, som de själva kallar det.

Fanny är alltid välkommen att debattera cannabisfrågan, men jag rekommenderar mer kött på benen nästa gång. Allt vi hittills sett är samma gamla skräckpropaganda vi blivit matade med sedan 70-talet.