Smart ungdom inte så smart

Följande går att finna på Wikipedia om ordet ”björntjänst”.

En björntjänst är en välmenad tjänst som får förödande, eller i varje fall negativa, följder för mottagaren.

När ungdomsförbundet Smart Ungdom 26 maj föreläste om cannabis hade de med största säkerhet all välmening i åtanke. Ungdomar skall självklart inte bruka droger annat än när det är medicinskt nödvändigt. Jag förväntade mig en modern föreläsning om de senaste rönen inom forskningen kring cannabis. Ni kan föreställa er ljudet av min haka som slår i bordet när dessa bilder tweetades ut:

Med en enda tweet placerade sig Smart Ungdom i samma fack som ECAD, RNS, CAN och KRIS; föreningar och organisationer som vägrar basera sin droginformation på evidens. Droginformationen i Sverige har tyvärr inga krav att vara baserad på faktiskt forskning. Det är bra om den är det, men det är inget krav. Sverige saknar egen forskning inom cannabis pga kriminaliseringen. Detta skapar en grogrund för mindre seriösa aktörer att kunna påstå i stort sett vad som helst, för att kunna dra in statliga bidragspengar för att de säger ”rätt saker”; alltså att cannabis är livsfarligt och inte bör tillåtas. Scientologerna är en organisation som gynnas stort av detta, men mer om det i ett framtida inlägg.

Låt oss istället se på vad det är Smart Ungdom påstår. En punkt i taget.

Medicinsk cannabis = kvacksalveri?

Vad som menas med att medicinsk cannabis är ”samma drog som vanlig cannabis” framgår inte. Vi kan enbart spekulera i att de inte hört talas om de positiva egenskaperna hos CBD, utan enbart ser förekomsten av THC som återkommande faktor hos alla typer av cannabis. Ej heller verkar de vara medvetna om att det inte exister något som heter ”vanlig cannabis”.

Är cannabis verkligen inte godkänt som läkemedel? Det beror på hur du definierar ”cannabis”. Själva växtdelarna av cannabisplantan är inte godkända som läkemedel, men de aktiva substanserna THC och CBD är det. Läkemedlet heter Sativex och ges till dödssjuka patienter i Sverige. Så påståendet faller på sin egen bristfälliga definiering.

Problemet med Sativex är att det ibland inte ger samma effekt som rå cannabis. Eftersom det inte faller inom högkostnadsskyddet kan ett bruk av Sativex kosta 4.000-6.000 kr/mån och uppåt. En kostnad som en sjukskriven individ har svårt att klara av.

Det borde även vara självklart för Smart Ungdom att cannabis omöjligen kan erkännas som ett läkemedel eftersom vår kriminalisering innebär att det är svårt att forska om plantan. Att påstå att cannabis, som används av miljontals människor över hela världen i medicinskt syfte, skulle vara kvacksalveri – är lika upprörande som inkompetent.

Colorado efter cannabiskommersialiseringen

Ökade cannabis-relaterade trafikolyckor är en vanligt argument jag ofta får höra från förbudsivrare. Mitt svar har alltid varit detsamma, men av olika anledningar verkar det aldrig fastna. Så vi försöker igen.

Att mäta ”förekomsten av cannabis” i blodet hos någon som varit med i en ”trafikolycka” säger ingenting. Låt mig förklara varför. Den psykoaktiva substansen THC medför ett rus som oftast varar 1-3 timmar. Sedan återgår brukaren till sitt vanliga jag. Nu börjar dock kroppen hos brukaren att bryta ned THC till THC-syra, även kallat metaboliter. Detta är substanser som icke är psykoaktiva, men som syns vid ett urinprov i 1-2 månader beroende på brukets omfattning. Genom att ha mätt förekomsten av metaboliter i någons blod, drar man slutsatsen att cannabis skulle ha något med olyckans att göra. Det är som att sätta fast någon för rattfylla för en starköl de drack förra månaden.

Det finns fler anledningar till varför även detta påstående inte stämmer. Det överlåter jag dock åt tidningen Washington Post, som stack hål på teorin redan 2014.

Tvärtom vad Smart Ungdom påstår så har bruket bland ungdomar minskat efter legaliseringen.

Ökat antal akutbesök är en positiv effekt av legaliseringen. Eftersom straffet och stigmat med ett bruk av cannabis inte längre förekommer, söker sig fler människor till vården. Detta förklarar det ökade antalet akutbesök.

Förgiftade småbarn är tyvärr förkommande även med cannabis, precis på samma sätt som småbarn kan få i sig alkohol, piller, rengöringsmedel etc. Symptomen beskrivs som extrem trötthet, svårighet att gå och andningssvårigheter. Alla förgiftade barn repade sig dock inom några dagar. Detta påstående handlar snarare om hanteringen av cannabis, inte själva drogen i sig självt. Där en förgiftning tidigare kunde vara direkt dödlig, ser vi nu istället att när olyckan är framme, dör inte småbarnen av cannabisförgiftning.

Att legaliseringen skulle innebära ett ”läckage till svarta marknaden” känns underligt då allt bruk av cannabis tillhörde ”svarta marknaden” innan legaliseringen.

Vad mängden THC i cannabis skulle ha att göra med sakfrågan har jag svårt att se. Kanske menar de ”skunk”, en mer potent fom av cannabis som även innehåller mindre CBD.

Så kallade ”edibles”, ätbara kakor, bullar, drycker och godis som innehåller cannabis – har producerats för eget bruk långt innan legaliseringen. Vad förekomsten av dessa skulle ha med sakfrågan att göra framgår inte.

Hur Smart Ungdom har lyckats hitta förskning som säger att brottsligheten inte gått ned är underligt. Här är några instanser som säger precis tvärtom:

  • http://www.msnbc.com/all/does-marijuana-lower-the-crime-rate
  • http://www.huffingtonpost.com/2014/07/17/marijuana-crime-denver_n_5595742.html
  • http://www.allgov.com/news/unusual-news/violent-crime-down-since-colorado-legalized-marijuana-140610?news=853366
  • http://rt.com/usa/163644-colorado-marijuana-crime-drop/
  • http://www.commondreams.org/news/2015/01/07/year-after-colorado-legalizes-advocates-say-its-all-good-pot-land

Bland annat gick polisen i Colorado ut själva i en intervju och meddelade glatt att brottsligheten minskat.

Smart Ungdom meddelar lite försiktigt att legaliseringen inneburit skatteinkomster. Vad sägs om att redovisa de $76.000.000 Colorado fått in i form av skatter och avgifter?

Varför narkotikaförbud?

Om vi väljer att enbart se till de negativa aspekterna av cannabis, ja då är även jag beredd att kalla cannabis för ”skadlig”. I verkligheten finns det dock miljontals människor över hela jordklotet som dagligen använder cannabis som medicin (aptit, smärtlindring, ångestdämpande) och rusmedel (som med alkohol och tobak). Att se på en drog med denna utgångspunkt skvallrar om inkompetens.

Jag är glad att de i alla fall delar upp cannabisnyttjandet i bruk och missbruk (eller problematiskt bruk som det bör kallas). Men påståendet att en fortsatt kriminalisering skulle vara bra för samhälle, familj, vänner och arbetskamrater ter sig synnerligen magstark då Sverige slår nya rekord i drogrelaterad dödlighet.

Smart ungdom

Klicka för större bild

Smart Ungdoms replik

Då föreläsningen ställde många frågor, passade jag på att fråga Smart Ungdom på Twitter om förtydliganden till deras påståenden. Det tog mindre än ett dygn innan svaret kom, i form av en blockering.

I brist på kompetens och vilja till dialog har Smart Ungdom lyckats på en punkt; att skapa en björntjänst.

Uppdatering 5 juli 2016

Av en händelse råkade jag passeras Smart ungdoms förbundsordförande Marcus Nilsson på Twitter. Jag påpekade att jag var blockad och frågade om det fanns något han kunde göra. Svaret kom snabbt.

smartungdom