Imorse kl 07:18 satt folkhälsominister Gabriel Wikström i P1 Morgon och poängterade den stora evidens som finns för sprututbytets effektivitet. Han argumenterade även emot den kritik som (utan evidens) påstår att sprututbytet skulle skapa fler missbrukare.

Varför säger folkhälsoministern så här? Antagligen därför att motsatsen hade inneburit att han ljugit. Evidensen är lika tydlig som stark: sprututbyte minskar markant blodsjukdomar, och sätter brukaren i direktkontakt med sjukvården.

Samtidigt hävdar lobby-, anhörig- och nykterhetsorganisationer som RNS, AMD, FMN, ECAD och IOGT-NTO att sprututbytet skapar missbruk, skulle vara ett alternativ till behandling eller uppmuntrar till drogbruk. Dock utan några vetenskapliga belägg, annat än vad de ”tror på” eller är ”rädda för”.

Att smittskydd är en mänsklig rättighet, oavsett vilka ideologiska eller moraliserande ståndpunkter man har, borde vara en självklarhet för alla humana individer som är intellektuellt utrustade nog att kunna förstå studier. Sprututbyte har aldrig varit ett alternativ till behandling.

Lena Larsson, ordförande i Anhöriga Mot Droger (AMD)

2015 skrev Lena Larsson en debattartikel om hennes syn på sprututbyte. En artikel som jag personligen anser vara en av de mest inhumana texter jag läst inom debatten. Som tack får Lena pryda denna inlägg med ett citat från artikeln.