Nyligen medverkade jag som åskådare på konferensen ”Varför ökar den narkotikarelaterade dödligheten?”. Där fick jag chansen att ställa tre frågor till vardera talare: Anna Fugelstad (skapare av Toxreg, KI), Gunnar Ågren (Folkhälsoinstitutet) samt Ann Karlsson (utvecklingsledare social resursförvaltning, Göteborg Stad).

Min fråga till Ann Karlsson

marina joahnsson

På bilden inviger kommunalrådet Marina Johansson (S) konferensen.

I hennes föreläsning om social resursförvaltnings framtidsplaner angående PLAN-projektet nämnde Ann vikten av ”evidensbaserat arbete”. Min fråga till Ann var hur hon såg på att lobbyorganisationer som European Cities Against Drugs (ECAD) påverkar detta arbete med sitt inflytande.

Detta med bakgrund av att socialdemokraten Marina Johansson (kommunalråd, sociala frågor, IFO, funktionshinder, folkhälsa samt ordförande i ECAD Sverige) i många år motsatt sig alla skademinimerande metoder, i synnerhet sprututbytet. Min kritik avsåg att Marina som kommunalpolitiker sitter på dubbla stolar, där hon låter hennes roll som ordförande i ECAD Sverige påverka hennes inställning i viktiga hälsofrågor.

Nu händer följande: Ove Lundgren (Utvecklingsledare alkohol- och narkotikafrågor, ECAD, kunskapskällar’n) kastar sig upp och tar mikrofonen. Som plötslig representant för ECAD markerar han starkt att ”ECAD som organisation aldrig motsatt sig sprututbyte”. Jag tackar för hans svar och påminner om att frågan var ställd till Ann, samt att frågan handlade om hennes åsikt om ECAD:s inblandning. Ove vägrar ge Ann mikrofonen, utan ställer sig rakt framför mig och säger bestämt att ”ECAD inte lägger sig i sådana frågor”.

Det är dödstyst i salen.

Jag tackar (återigen) för hans förtydligande och ber att han ger mikrofonen till Ann så att hon får chans att svara på den egentliga frågan. Ove vägrar. Alla blickar riktas mot en högst besvärad Ann som skakar på huvudet och försiktigt svarar att hon ”inte vill uttala sig om det”. Som utvecklingsledare för social resursförvaltning Göteborgs Stad vägrar hon alltså svara, utan tillåter ECAD svara på frågan. Förvånad frågar jag Ann om hon är allvarlig i sitt beslut att inte ens uttala sig. Hon svarar ”Ja, den frågan passar jag”.

Varför gör Ann Karlsson så här? Varför reagerar ECAD så starkt att de tvingas sabotera frågan?

Så här ligger det till: kommunalrådet Marina Johansson är inte bara ordförande i lobbyorganisationen ECAD Sverige. Hon är även ordförande i social resursförvaltning, som arrangerar konferensen. Hon är alltså Ann Karlssons chef. Ann kan inte svara på frågan om hur hon ser på lobbyorganisationers ideologiska inblandning i viktiga hälsofrågor som direkt påverkar människors liv, utan att samtidigt uttala sig om sin chef Marina Johansson.

Ann Karlsson och ECAD kunde omöjligen konkretiserat problematiken jag ville belysa bättre än vad de gjorde den dagen: ECAD har uppenbarligen större mandat att svara på frågan är vad utvecklingsledaren hos Göteborgs stad har. Utan att någon reagerar.

Läs mer om ECAD:s inställning till vetenskap och hälsa i nedan länkar:

Uppdatering 8 september: Marina Johansson har nu svarat på kritiken.

Min fråga till Anna Fugelstad

annafugelstad

I hennes slide ”Hur dör man av narkotika” påstådde Anna att THC orsakar dödlighet via beteendeförändringar. Hon gick aldrig in mer på detta än att konstatera att det årligen sker ”åtskilliga dödsfall” från påverkan av THC där individer ”hoppat från hög höjd”. Ett påstående jag personligen aldrig sett belägg för. Speciellt som jag själv skrivit om cannabisrelaterade dödsfall från beteendestörningar: https://www.snilletjohan.se/2016/03/11/cannabisrelaterade-dodsfall-av-psykiska-storningar-och-beteendestorningar

Jag påpekade min egen slutsats och frågade henne om hennes källa till påståendet. Hon ställde sig undrande till att jag ens ställde frågan och hänvisade till ”en studie” hon inte ville nämna titeln på. Hon menade även att den låga siffran (2 fall på 18 år) för cannabisrelaterade dödsfall från beteendestörningar ”antagligen berodde på att läkare så sällan rapporterade sådana fall”.

Hur Ann Fugelstad själv nådde sin slutsats med denna brist på data återstår att se.

Min fråga till Gunnar Ågren

Gunnar Ågren

Gunnars föreläsning lade stor vikt vid den stora opioidrelaterade dödlighet som USA just nu upplever. Jag bad honom kommentera den metastudie som statistiskt säkerställer en minskning av dödlighet från opioider med 24-40 procent i stater (USA) som tillåter medicinsk cannabis som alternativ smärtstillare: http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1898878

Gunnar skrattade till med orden att ”en sådan studie hade jag velat se”, innan han gick vidare till nästa fråga.

När vi efter konferensen samtalade privat erkände Gunnar dock att han både visste vilken studie jag talade om, samt att den publicerats via JAMA.

Jag har nu mejlat Gunnar studien för en kommentar och inväntar svar.