Rapporten från Kanadensiska arbetsgruppen för regleringen av cannabis har nu publicerat sina rekommendationer kring regleringen av cannabis. Dokumentet ska därför ej ses som ett slutgiltigt regelverk.

Rekommendationerna har man framställt genom det gemensamma samarbetet mellan kommunstyrelser, experter, patienter, advokater, regeringsrepresentanter, en undersökning med svar från över 30.000 kanadensare samt information man skaffat sig genom besök i Colorado, staten Washington och Uruguay – där nöjesbruket av cannabis är legalt.

Detta är en kortfattad sammanfattning baserad på det utmärkta inlägget i Canadian Cannabis Blog. Hela rapporten kan ni läsa här: http://healthycanadians.gc.ca/task-force-marijuana-groupe-etude/framework-cadre/alt/framework-cadre-eng.pdf

Rapporten erkänner att konsumtionen av tobak och alkohol utgör ett större hot än cannabis och rekommenderar därför en åldersgräns på 18 år. Denna relativt låga åldersgräns sätter man primärt för att motverka köp via  en svart marknad.

Rapporten erkänner även efterfrågan av cannabisextrakt, och varnar för att restriktioner inom detta område riskerar skapa en svart marknad. Eftersom dessa extrakt tenderar att ha hög THC-styrka vore en begränsning avstyrkan meningslös. Istället rekommenderar man en pris- och beskattningsmodell som uppmuntrar bruket av svagare cannabisprodukter.

Man rekommenderar även att cannabis inte ska säljas i butiker som även säljer alkohol och tobak. Personal i butiker som säljer cannabisprodukter ska genomgå en utbildning kring riskerna med bruket, hur man säkerställer åldersgränser och försäljningen till nyktra kunder, hur man undviker överdriven konsumtion samt information till turister.

Sammanfattning

 • Åldersgräns 18 år. Man öppnar även för att lokala provinser ska kunna sätta egna åldersgränser för att överensstämma med regelverket kring alkohol och tobak.
 • Regeringen får monopol på all partihandel (grossistverksamhet).
 • Individer får bära upp till 30 gram och odla upp till 4 plantor på max 100 cm vardera.
 • Konsumtion tillåten på cannabissalonger, cannabisklubbar och speciella ”tasting rooms”.
 • Ätbara cannabispreparat (edibles) samt cannabisextrakt tillåts.
  • Maximalt tillåten övre gräns för THC-styrka hos ätbara cannabispreparat (edibles), men inte för extrakt.
 • Inga produkter tillåts som blandar cannabis med alkohol, tobak, nikotin eller koffein.
 • Inga produkter får vända sig till barn.
 • Produkter får visas i skyltfönster.
  • Strikta begränsningar och förbud för skyltfönster som marknadsför cannabis tillsammans med alkohol eller tobak.
  • Utbildningsprogram för att säkerställa kunskapsnivån hos butikspersonal.
  • Fast lägsta pris för att undvika priskrig mellan konkurrenter.
 • Pris och beskattning anpassas för att avskräcka köp av produkter med hög THC-styrka.
 • Läkare uppmanas läsa på och informera patienter om risker samt eventuella fördelar med att använda cannabis som läkemedel, men de kan inte längre skriva ut naturlig cannabis på recept.

Övriga punkter i korthet

Omfattande restriktioner gällande marknadsföringen av cannabis och relaterade produkter av alla slag, inklusive sponsoravtal och varumärkesbranding, i likhet med gällande restriktioner för tobaksprodukter.

Begränsad marknadsföring på platser endast vuxna har tillträde till, i likhet med gällande tobakslagar.

Krav på enkla förpackningar för cannabisprodukter där följande information måste anges: företagsnamn, typ av strain, pris, mängd THC och CBD samt varningar.

Strikta sanktioner mot falsk eller vilseledande marknadsföring som uppmuntrar till överdriven konsumtion.

Krav att alla typer av terapeutiska anspråk i marknadsföring måste överensstämma med rådande lagstiftning.

Krav på tillsyn av cannabiskoncentrat för att minimera riskerna förknippade med illegal produktion.

Utveckla ett flexibelt lagverk för att möta framtida forskningsresultat i begränsandet av THC eller andra komponenter.

Utveckla och implementera en faktabaserad informationsstrategi för att informera kring riskerna med problematiskt drogbruk och agera rådgivande för att underlätta ett tryggare drogbruk.

Förbud för alla typer av produkter vilka anses vara lockande för barn. Inklusive produkter som påminner om eller efterliknar mat, är paketerade för att påminna om godis, eller paketerade i starka färger eller med tecknade figurer eller bilder som anses lockande för barn.

Krav på ej genomskinliga, återförslutningsbara förpackningar som är barnsäkra eller svåra för barn att öppna. Dessutom gäller följande för ätbar cannabis: enportions-förpackningar med standardiserad THC-symbol, samt en övre gräns för THC-styrkan i varje portion.

Förbud av mixade produkter, exempelvis cannabisinfuserad alkohol eller cannabisprodukter med tobak, nikotin eller koffein.

Krav på märkning av cannabisprodukter: varningar i form av exempelvis ”HÅLL BORTA FRÅN BARN”, THC- och CBD-styrka, samt generella märkningar hos mat och dryck för ätbara cannabisprodukter.

Skapandet av ett flexibelt lagverk för att möta upp framtida cannabisprodukter av specifika produkttyper.