Bakgrund

”KNARK är en miljökatastrof. Ett kilo cannabis genererar 4500 kilo koldioxid. En cannabisplanta behöver 25 liter vatten per dygn…”

Jag höjde på ögonbrynen när jag läste påståendet i en kommentar på Facebook. Ingen kan väl på allvar tro att en cannabisplanta skulle kräva 25 liter vatten per dygn för att överleva?

En suck lämnade mina läppar när jag såg vem som skrivit kommentaren; Walter Kegö. En man vars karriär började hos svenska polisväsendet, sedan fortsatte genom Säkerhetspolisen, blev chef för rikskriminalens narkotikarotel.

Numera är han pensionerad, men agerar sedan 2008 ”Senior Research Fellow” hos tankesmedjan Institutet för säkerhet- och utvecklingspolitik (ISDP), vilka nästan helt finansieras av svenska utrikesdepartementet. ISDP bildades 2007 av Svante Cornell och Niklas Swanström. Tankesmedjan har flera gånger kritiserats i media:

Med jämna mellanrum syns Walter i svensk media vid narkotikarelaterade nyheter. Som 2015 då han påstod sig ha ”en hel del information” om att smuggelcigarretter finansierade IS.

Uppgifterna Walter talade om i Facebookkommentaren kom dock från ett pdf-dokument med rubriken KNARK EN MILJÖKATASTROF, vilken författades av Walter Kegö, Jeanette Lindberg samt Aïssata Maïga. Alla var vid tillfället aktiva inom ISDP.

Här beskylls den illegala narkotikaindustrin för att bidra till kemisk förorening, skogsskövling, luftföroreningar samt globala klimatförändringar. Författarna går till och med så långt att de påstår narkotikaindustrin vara ett ”stort hot mot den biologiska mångfalden”.

kem-hot-urklipp

aes faef aes flaejf laejf asj fajflaejl fajeslf jlesf aesf asgfrg sdg stdg sdrg sdrg sdrökg jsrg jsrdjg psdrj sbjsribjodsrjb osdrjb oisdrjb osjb oisjobisjboisdjrbosdrb sdrb sd

knark-referenser

Cannabis är mycket energislukande. Mer än 1 procent av all el i US går till cannabisodling. Ett kilo cannabis ger 4500 kilo koldioxid. Oerhört stora mängder vatten går till cannabisodling. Bekämpningsmedel och gödning i stora mängder, vilket skadar naturen. Allt detta enligt forskare i US. Om du vill veta mer läs KNARK – en miljökatastrof. Där finns källhänvisning så att du och andra kan förkovra er.

Men Walter… vilken forskning visar att 1% av all el i USA går till inomhusodling av cannabis?

Dokumentet du konsekvent hänvisar till anger ingen sådan referens.

Kan konstatera att du inte orkade läsa rapporten.

Jag läste rapporten, vilken du själv varit med att producera, redan när du drev No Green Drugs-kampanjen på Twitter. Du hade väldigt svårt att besvara frågor där, och problemet verkar kvarstå.

Hänvisa mig istället till forskningen du talar om. För att citera rapporten du hänvisar till:

”Forskning visar att inomhusodling av marijuana i USA förbrukar ca 1% av all el i landet. Detta motsvarar hälften av all el som används i svenska hushåll.”

Vilken forskning?

Om du läser rapporten så hittar du alla källor. Tror inte det är svårt för dig. Den är skriven för högstadiet och heter KNARK – en miljökatastrof. Där hittar du alla källor och då kan du förkovra dig.

Jag läste rapporten, vilken du själv varit med att producera, redan när du drev No Green Drugs-kampanjen på Twitter. Du hade väldigt svårt att besvara frågor där, och problemet verkar kvarstå.

Hänvisa mig istället till forskningen du talar om. För att citera rapporten du hänvisar till:

”Forskning visar att inomhusodling av marijuana i USA förbrukar ca 1% av all el i landet. Detta motsvarar hälften av all el som används i svenska hushåll.”

Vilken forskning?

Om du läser rapporten så hittar du alla källor. Tror inte det är svårt för dig. Den är skriven för högstadiet och heter KNARK – en miljökatastrof. Där hittar du alla källor och då kan du förkovra dig.

Återigen… det räcker inte att hänvisa till belägg som ”forskning visar” tillsammans med en källförteckning som bara listar namnen på de organisationer och individer man använder som referenser.

Kan du hänvisa mig till den forskning som ger belägg för påståendet, eller kan klarar du inte av detta? Min åsikt är att du framstår som direkt oseriös.

Nu tystnar plötsligt Walter, vilket han brukar göra vid frågor. Jag väntar därför ett dygn innan jag skriver en utmanande kommentar i ett försök att få svar.

Och som många gånger tidigare bemöts frågor kring rapportens slutsatser med tystnad, förutom hänvisningen till en påstådd källförteckning som inte nämner en enda studie.

Du får väl besvära dig med att läsa källorna själv. Dock tror jag inte att du tar till dig forskning som inte ingår i din världsbild.

Vilka källor? I dokumentet nämner man enbart stora organisationer och myndigheter.

Både ditt påstående och rapporten framstår ju som baserade på fantasier. Varför har du så otroligt svårt att kunna producera ett enda belägg Walter?

Om du orkar läsa rapporten och källorna kan du förbättra dina kunskaper om knark. Du klarar detta. Rapporten är skriven för högstadiet. Dom fattar.

Men Walter, läser du inte ens vad jag skriver?

Återigen; referenserna består enbart av en lista där ni nämner vilka organisationer, myndigheter och individer vars information ni utgått från. Inte vilka studier ni hänvisar till.

Du verkar inte kunna producera en enda studie som ger belägg, hänvisar till ”källor” du inte kan nämna och hävdar att högstadieelever fattar eftersom rapporten är riktad mot dem.

Drugnews är givetvis välkomna att radera länken, men här är originalrapporten i sin helhet: http://carnegieinst.se/wp…/uploads/2015/03/knarkmiljo.pdf

Det framgår ingenstans vilka studier ni hänvisar till.

Vad sysslar du med egentligen?

Du får fortsätta att leta om du är intresserad.

Trots att du själv producerade rapporten, klarar du alltså inte av att finna ett enda belägg gällande påståendet.

Det säger rätt mycket om rapportens kvalitet och det generella evidensunderlaget kring de påståenden ni presenterar.

Här avslutas dialogen då Walter kort och gott slutar svara.

Som så många gånger tidigare klarar han inte av att visa ett enda belägg för de många påståenden som görs i dokumentet ”Knark en miljökatastrof”. Vid frågor fortsätter han hänvisa till stora organisationer som WHO, WWF, Europol och lobbyorganisationer som SAM utan att kunna specificera vilka enskilda studier dokumentet baseras på.

Jag får känslan att dokumentet bara är ännu ett i mängden av den skräckpropaganda vi i decennier sett från polis, förbudspolitiker och lobbyorganisationer.

För kom ihåg, en rädd medborgare ställer inga kritiska frågor.